This page in English

Moa Marken

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303062

Rum: F2136

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Moa Marken

Moa Marken är sedan september 2021 doktorand i litteraturvetenskap. Till hennes forskningsintressen hör skandinavisk sekelskifteslitteratur, intermedialitet och psykoanalytisk teori. Hennes avhandlingsprojekt undersöker hur faderskap och fader-barn-relationer gestaltas i August Strindbergs dramatik.