This page in English

Rebecca Dobre Billström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303108

Rum: M3208

Rebecca Dobre Billström

Om Rebecca Dobre Billström

Rebecca är doktorand i musikvetenskap med avhandlingsprojektet Feministisk aktivism och engagemang för förändring i musik. Hon har sedan tidigare en lärarexamen med en kandidatexamen i musikpedagogik från Örebro universitet och en masterexamen i genusvetenskap från Linköpings universitet. 
 

Undervisning

  • Handleder självständiga arbeten
  • Undervisar företrädesvis i genusvetenskapliga och normkritiska perspektiv kopplat till skola, utbildning och kultur 
 

Universitets- och institutionsuppdrag

Doktorandrepresentant i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

 

 

 

 

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier | 

Kapitel i böcker, del av antologier

de Boise, S. & Billström, R. (2016). Playing with Gender: Toward Critical, Transnational Perspectives on Music and Gender. I: Antenor Ferreira Corrêa, Music in an intercultural perspective (ss. 25-40). Brasilia: Strong Edições.