This page in English

Rebecca Dobre Billström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303108

Rum: M3208

Om Rebecca Dobre Billström

Rebecca är doktorand i musikvetenskap med avhandlingsprojektet Feministisk aktivism och engagemang för förändring i musik. Hon har sedan tidigare en lärarexamen med en kandidatexamen i musikpedagogik från Örebro universitet och en masterexamen i genusvetenskap från Linköpings universitet. 
 

Undervisning

  • Handleder självständiga arbeten
  • Undervisar företrädesvis i genusvetenskapliga och normkritiska perspektiv kopplat till skola, utbildning och kultur 
 

Universitets- och institutionsuppdrag

Doktorandrepresentant i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

de Boise, S. & Billström, R. (2016). Playing with Gender: Toward Critical, Transnational Perspectives on Music and Gender. I: Antenor Ferreira Corrêa, Music in an intercultural perspective (ss. 25-40). Brasilia: Strong Edições.

Konferensbidrag

Dobre Billström, R. (2016). Feminist activism and gender discrimination within and across different music scenes. Konferensbidrag vid Gemus: Gender and Music - Practices, Performances, Politics, Örebro University, Örebro, Sweden, March 16-18, 2016.