This page in English

Rigmor Argren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303456

Rum: L2148

Forskningsämne

Forskargrupper

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter

Argren, R. (2021). Kollegialt lärande i en rättsvetenskaplig praktikgemenskap – ett pilotprojekt. Örebro: (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 4).