This page in English

Forskningsprojekt

LAWGEM (2019-2022)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanne Strand

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande målet för LAWGEM är att bidra till socialt inkluderande högre utbildning och att förbättra kvaliteten på juridisk utbildning i hela Europa och på andra håll. Projektet syftar till att bygga en helt innovativ systemplan för masterstudier i juridiska studier, som kommer att omfatta alla relevanta områden för juridisk utbildning och juridisk praxis, liksom icke-juridiska relevanta områden som ekonomisk analys av juridik, kriminologi och socialpsykologisk forsknings- och kunskapsområden. För det andra att skapa en lärobok och läromedel som är relevanta för masterprogrammet Law & Gender; för det tredje att skapa en Legal Clinic; och för det fjärde att skapa en onlineplattform för livslångt lärande.

För mer information: http://lawgem.ius.bg.ac.rs

Finansiärer

  • ERASMUS+

Samarbetspartners

  • Cadiz University
  • Lumsa University
  • Saarland University
  • University of Belgrade