This page in English

Forskargrupp

JuVås Juridiska våldsstudier

Om gruppen

Gruppuppgifter

En domarklubba på ett bord.
Forskargruppen JuVås bedriver tvärvetenskaplig forskning om våld mot miljön. I den här studien ska JuVås belysa våld mot miljön, genom att miljön betraktas som ett brottsoffer. Forskningen bedrivs ur olika perspektiv: genusvetenskapliga, juridiska och sociologiska. Miljöskadorna är gränsöverskridande vilket innebär att forskargruppen även studerar juridisk statssuveränitet.

Projektet syftar till att ge ny kunskap om våld mot miljön. Genom att använda flera perspektiv på rättsskydd och verkställighetsmekanismer vill vi skapa en rättvisa för miljön. Projektet kommer att använda simuleringar med hjälp av artificiell intelligens, AI, för att testa juridiska antaganden och orsakseffekter. Detta nya tillvägagångsätt kommer alltså att utveckla de nuvarande metoderna för forskning inom rätts- och samhällsvetenskap genom att använda sig av AI och det som kallas ”agentbaserad modellering”.

Detta tillvägagångssätt ger en bild av hur man på ett lagligt sätt kan förutse våld mot miljön och samtidigt ge förslag på skyddande och korrigerande lösningar. Därutöver kommer forskningen också angripa den obesvarade frågan om hur komplex en modell måste vara för att klara av kopplingen mellan påverkan på miljön och en förövares ansvar.

Syftet med forskningen är att identifiera och stärka ett miljöskydd som kan användas i praktiken (EEP) och även identifiera eventuella luckor i svenska och internationella sammanhang. Forskargruppens mål är att med hjälp av det nya tillvägagångsättet tillhandahålla bättre kunskap om konsekvenser av förslag till beslut om miljörättsligt skydd.