This page in English

Robin Lindgren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: G2140

Robin Lindgren
Forskningsämne

Om Robin Lindgren

Robin Lindgren Fjellner är doktorand inom idrottsvetenskap sedan januari 2020. Han har en idrottslärarexamen samt masterexamen från Göteborgs universitet. 

Forskning

Robins forskningsintresse rör sig framförallt inom ämnet idrott och hälsa med specififkt fokus gällande undervisning och lärande. Hans avhandlingsprojekt utforskar en modell som kallas Movement-oriented pracitising model.  

Robin har tre handledare, huvudhandledare är Dean Barker och bihandledare är Björn Tolgfors och Håkan Larsson.

Robin ingår i forskargruppen ReShape.


Undervisning och ansvar

Robin är delkursansvarig för ID021G idrott och hälsas didaktik II samt ID028G. Han undervisar inom idrottslärarutbildningen i bland annat badminton, orientera, friidrott och didaktik. Robin är också en del av idrottslärarutbildningens VFU.