This page in English

Robin Lindgren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301342

Rum: G2140

Forskningsämne

Om Robin Lindgren

Robin Lindgren Fjellner är doktorand inom idrottsvetenskap sedan januari 2020. Han har en idrottslärarexamen samt masterexamen från Göteborgs universitet. 

Forskning

Robins forskningsintresse rör sig framförallt inom ämnet idrott och hälsa med specififkt fokus gällande modeller för undervisning och lärande. Hans avhandlingsprojekt utforskar en modell som kallas Movement-oriented pracitising model. 

Robin har två handledare, huvudhandledare är Dean Barker och bihandledare är Valeria Varea.

Robin ingår i forskargruppen ReShape.

Undervisning

Robin undervisar inom idrottslärarutbildningen, bland annat orientera, friidrott och didaktik. Han är samordnare i studiestödsprojektet för studenterna inom ämnet idrott och hälsa. Robin är också en del av idrottslärarutbildningens VFU.