This page in English

Forskningsprojekt

Användandet av den pedagogiska innovationen "the practising model" i idrott och hälsa: en kvalitativ flerfallsstudie.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Dean Barker

Forskningsämne

Forskningsprojektet är en del av Robin Lindgren Fjellners doktorsavhandling.

Det övergripande syftet med projektet är att utforska hur undervisning i Idrott & Hälsa gällande högstadiet kan göras engagerande, jämlik och lärorik. För att skapa insikter om detta syfte kommer "the practising model" användas. Tidigare forskning visar lovande resultat i användandet av "the practising model" vilket är anledningen till att den valdes ut. Dessutom är modellen relativt ny och det är fortfarande ovisst hur elever och lärare upplever att den kan bidra till en mer engagerande, jämlik och lärorik undervisning i Idrott & Hälsa. Därför ger projektet ett viktigt bidrag till att utveckla kunskap inom ämnet Idrott & Hälsa. I forskningsprojektet ingår tre högstadieklasser och totalt tre lärare i ämnet Idrott & Hälsa. 

Centralt för "the practising model" är att eleverna själva väljer en rörelse som de vill lära sig. Därefter hjälper läraren att guida eleverna hur de kan sätta upp mål, planera träning, genomföra träning samt avslutningsvis utvärdera sitt rörelsemål. På så vis är modellen en elevcentrerad undervisningsform vilket tar sin utgångspunkt i elevens intresse och detta skiljer sig från hur ämnet Idrott & Hälsa traditionellt har undervisats.