This page in English

Samuel Lindlöf

Befattning: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post: c2FtdWVsLmxpbmRsb2Y7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Samuel Lindlöf
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Samuel Lindlöf

Bakgrund

Samuel Lindlöf (f.d Karlsson) tog musiklärarexamen 2009, och filosofie master i musikpedagogik 2011 vid Musikhögskolan, Örebro universitet. Undervisningserfarenhet har han från 2009 till 2013 då han arbetade som brass- och orkesterlärare vid Degerfors musikskola samt vikarierade vid Motala musikskola och Örebro kulturskola. Utöver det har han undervisat i Estetisk verksamhet på Möckelngymnasiet i Degerfors/Karlskoga samt med handledning av självständigt arbete i musikalisk gestaltning på musikproduktionsprogrammet vid Musikhögskolan, Örebro universitet.

Undervisning

I musiklärarprogrammet arbetar och undervisar Samuel Lindlöf i följande:

Musiklärarutbildning och musikundervisning i relation till internationalisering/internationellt perspektiv. Kvalitativa metoder för skapande av data. Handledning av självständigt arbete (avancerad nivå).

I musikproduktionsprogrammet arbetar och undervisar han i följande:

Forskningsanknytning: Introduktion till "konstnärlig forskning" (forskning i musikalisk gestaltning). Handledning av självständigt arbete (grundnivå). 

Forskningsinriktning

Tema för avhandlingen är musiklärarutbildning och kulturell mångfald. Syftet med avhandlingen är att undersöka om och i sådana fall hur lärarutbildning i musik förbereder, eller kan anses förbereda, dess studenter för arbete i dagens kulturellt mångfaldiga skola.

Undersökningen anknyter till frågor gällande relevansen i dagens musiklärarutbildning och huruvida den förbereder musiklärarstudenter för det faktiska arbetet (att bedriva musikundervisning) i dagens kulturellt mångfaldiga skola.

Undersökningen belyser musiklärarutbildningen och problematiserar dessa frågor ur musiklärarstudenters perspektiv. Informanterna har, inom ramen för sin ordinarie utbildning, deltagit i utbyten av olika slag.