This page in English

Forskningsprojekt

Kulturell mångfald inom högre musikutbildning och dess lärarutbildningar - avlägsen önskedröm eller möjlig framtid?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2013

Kontaktperson

Ulrik Volgsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningen undersöker och problematiserar (bristen på) kulturell mångfald - etnisk och innehållslig - inom musiklärarutbildning i Sverige. Forskningen anknyter på så sätt till frågor gällande relevansen i dagens musiklärarutbildning och huruvida den förbereder musiklärarstudenter för det faktiska arbetet att vara en musiklärare i dagens kulturellt mångfaldiga skola.

Syfte

Syftet med avhandlingen är att undersöka och kritiskt granska svensk musiklärarutbildning med fokus på kulturell mångfald.

Frågeställningar

1. Hur har lärarutbildning i musik vid Sveriges musikhögskolor vuxit fram och förändrats, ur ett historiskt perspektiv fram till vår samtid, med avseende på utbud och innehåll gällande kulturell mångfald?

2. Hur beskriver studenter vid olika musiklärarutbildningar i Sverige utbildningens relevans betraktat ur perspektivet kulturell mångfald?

Doktorand

Samuel Lindlöf, samuel.lindlof@oru.se