This page in English

Sofie Adaszak

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: c29maWUuYWRhc3phaztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303649

Rum: P2213

Sofie Adaszak

Om Sofie Adaszak

Sofie är Arbetsterapeut med en Master of Science i Occupational Therapy från Coventry University, UK. Hon skrev sin MSc-uppsats om stöd vid specifika inlärningssvårigheter. Sofie har undervisat om Förebyggande och Hälsofrämjande Arbete, Teorier i Arbetsterapi, Interprofessionellt Lärande samt haft handledning av studenter för kandidatuppsats vid Arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet. Sofie har ett särskilt intresse för hur arbetsterapi kan användas i socialt förändringsarbete som bidrar till stärkta förutsättningar för utsatta målgrupper i samhället.

Sofie är nu doktorand i Dialogprojektet med fokus på socialtjänstens riskbedömning av våld mot personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.