This page in English

Forskningsprojekt

DIALOG: Dialogstöd för socialtjänstens riskbedömning av våld i nära relationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med Dialogprojektet är att utveckla ett forskningsbaserat och flexibelt dialogstöd för att stödja och underlätta socialarbetares bedömning av våld i nära relationer mot personer med kognitiva funktionsnedsättningar så som intellektuell funktionsnedsättning, autism eller ADHD. Teoretiskt vilar projektet på ett socioekologiskt perspektiv, och använder sig av traumainformerad praktik och tillgänglighetsanpassat förhållningssätt som teoretiska ramverk.

Projektet använder en sekventiell explorativ design med tre faser som involverar socialarbetare och personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Första fasen pågår nu med analyser av intervjuer med socialarbetare som genomfördes i slutet av 2022 och början på 2023 utifrån fokus på hur de navigerar samtal om våld med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Intervjuer med personer med kognitiva funktionsnedsättningar som har insatser via LSS pågår nu utifrån syfte att undersöka behov av stöd i samtal om våld i nära relationer samt resonemang om våld. Vi söker deltagare och informerar gärna mer om detta via kontakt: sofie.adaszak@oru.se   

Utifrån resultaten i fas 1 och kunskap på området konstrueras ett dialogstöd 2025 som utvecklas med fokusgrupper där deltagare delas upp i grupper med forskningsbaserad expertkunskap och praktikbaserad erfarenhet av värde för att stärka användbarhet. Efter detta kan Dialogstödet prövas i praktiken.

Genom dessa studier kommer projektet att ge ny kunskap om behoven hos socialarbetare och personer med kognitiva funktionsnedsättningar i processen för bedömning av risken av våld i nära relationer. Dialogstödet kan stärka möjligheten att besluta om adekvat skydd och stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar med risk att bli utsatta för våld i nära relationer. 

I anslutning till projektets första fas, hösten 2022, genomfördes även ett uppdrag för Myndigheten för delaktighet, bestående av en kvalitativ intervjustudie av kommuners och regioners arbete med att förebygga och upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning.