This page in English

Forskargrupp

SAFe - Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning

Om gruppen

Gruppuppgifter

En silluette av en grupp människor
Forskargruppen Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning (SAFe) har fokus på att undersöka och utveckla stöd för socialtjänstens arbete vid våld mot personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (IF/NPF). Forskargruppen bedriver två forskningprojekt: Projektet VISA (Våld I nära relationer och Socialtjänstens (Anpassade) Arbete) syftar till att anpassa och utveckla socialtjänstens metoder för att upptäcka och bedöma risk för våld i nära relationer så att de fungerar väl i arbetet med personer med IF/NPF. Projektet DIALOG (Dialogstöd för socialtjänstens riskbedömning av våld i nära relationer) syftar till att utveckla, utvärdera och implementera ett flexibelt och forskningsbaserat stödmaterial för socialarbetare i deras möte med personer med IF/NPF. I forskargruppen samarbetar forskare från Socialt arbete, Arbetsterapi samt Funktionsnedsättning och samhälle.

I forskaruppen ingår även Lisette Farias Vera, Karolinska Institutet.