This page in English

Sofie Högström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain.

Konferensbidrag

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. Konferensbidrag vid Fysioterapi 2021, [DIGITAL], October 19-20, 2021..
Högström, S. (2021). "Just In TIME”: Dans och yoga intervention för unga flickor med funktionell magsmärta. Konferensbidrag vid Fysioterapins dag 2021, Örebro, 8 September, 2021.
Högström, S. & Philipson, A. (2021). Just in Time: Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta. Konferensbidrag vid Svensk Barnsmärtförenings symposium 2021, 18 mars, 2021..
Högström, S. , Duberg, A. & Svantesson, M. (2021). Parents’ experiences of how their daughters, with recurrent abdominal pain, were influenced by participating in an intervention study with dance and yoga. Konferensbidrag vid European Paediatric Psychology Conference 2021, Stockholm [DIGITAL], October 4-6, 2021..