This page in English

Forskningsprojekt

Just-in-time - Intervention med dans och yoga för flickor med återkommande psykosomatisk buksmärta

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Förekomsten av smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar är 10-25 % hos barn i skolåldern. Våra tidigare studier med dans som behandlingsintervention hos flickor med psykosomatiska besvär har visat förbättrad självskattad hälsa. Rörelse och dans är ett stöd i att förbättra kroppskännedom vilket i sin tur kan påverka självkänslan. Denna studie undersöker om magsmärta hos flickor 9-12 år kan minskas med regelbunden dans, yoga och avslappning.

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Lars Ekstav, Örebro läns landsting