This page in English

Forskargrupp

Just in TIME

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anna Duberg

Forskningsämne

Forskargruppen Just in TIME studerar olika interventioner grundade i fysisk aktivitet och avslappning, riktade mot psykisk och psykosomatisk ohälsa hos barn och ungdomar. Gruppen har en bred forskningskompetens inom bl a fysisk aktivitet, folkhälsa, pediatrik, hälsoekonomi och mätinstrument. TIME står för Try, Identify, Move and Enjoy.

Forskningsprojektet Just in TIME (JiT) undersöker effekter och upplevelser av en intervention med regelbunden kravlös dans och yoga i grupp, två gånger i veckan under 8 månader, för flickor 9-13 år med så kallad funktionell buksmärta (Functional Abdominal Pain Disorders - FAPDs).

I gruppen deltar även: Ulrika Fagerberg, Uppsala universitet och Evalotte Mörelius, Linköpings universitet.

Fyra flickor som dansar

Foto: delafoi.cc

Finansiärer

  • Nyckelfonden