This page in English

Forskargrupp

Just in TIME - främja ungas hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen Just in TIME studerar olika interventioner grundade i fysisk aktivitet och avslappning, riktade mot psykisk och psykosomatisk ohälsa hos barn och ungdomar. Gruppen har en bred forskningskompetens inom bl a fysisk aktivitet, folkhälsa, pediatrik, hälsoekonomi och mätinstrument. TIME står för Try, Identify, Move and Enjoy.

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län
  • Vetenskapsrådet (VR)