This page in English

Stefan Wennström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302015

Rum: K1106

Stefan Wennström
Forskningsämne

Om Stefan Wennström

Stefan Wennström är universitetslektor inom huvudområdet Måltidskunskap och värdskap, och tjänstgör vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan. Stefans grundutbildning är inom biologi (molekylärbiologi och biokemi) och hans forskarutbildning genomfördes inom ämnet medicinsk vetenskap. Stefan är även utbildad kock vid RHS och han har på så sätt en fot inom två olika ämnesområden.

Undervisning och handledning

Stefans undervisning sker delvis inom generella akademiska områden, som akademiskt skrivande, vetenskapsteori m.m., dels inom Måltidskunskap och värdskap där betoningen ligger på områden med naturvetenskaplig anknytning, som livsmedelskemi, näring och hälsa samt mat, miljö och klimat. Utöver kurs- och examinatorsansvar ingår även handledning i uppsats- och examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Forskning

Stefan deltar i ett forskningsprojekt med inriktning hållbar gastronomi, där så väl sensoriska egenskaper som attityder och uppfattningar kring växtbaserade måltidsprodukter undersöks.

Samarbeten

Har samarbetat kring olika måltidsprojekt med såväl företag som organisationer.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Westling, M. , Wennström, S. & Öström, Å. (2021). A recipe development process model designed to support a crop’s sensory qualities. The International Journal of Food Design, 6 (1), 3-26.
Westling, M. , Leino, M. W. , Nilsen, A. , Wennström, S. & Öström, Å. (2019). Crop and Livestock Diversity Cultivating Gastronomic Potential, Illustrated by Sensory Profiles of Landraces. Journal of Food Science, 84 (5), 1162-1169.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2013). Occurrence of Genetic Variants of Listeria monocytogenes Strains. Foodborne pathogens and disease, 10 (9), 825-826.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wennström, S. (2013). Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, GUIDE till Årets Svenska Måltidslitteratur 2013 (ss. 34-34). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Hermansson, I. & Wennström, S. (2009). Projekt - mat och idrott. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2009 (ss. 75-77). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Wennström, S. (2008). Mat och idrott. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2008 (ss. 90-90). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.

Konferensbidrag

Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2010). Appearance of two closely related variants of Listeria monocytogenes inblood from the same patient with invasive listeriosis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louiuse Danielsson-Tham, Second Sympsoium on Food Associated Pathogens. Konferensbidrag vid Second Sympsoium on Food Associated Pathogens (ss. Abstr 29-. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan – Grythytte Akademi.

Övrigt