This page in English

Stefan Wennström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302015

Rum: K1106

Stefan Wennström

Forskningsämne

Om Stefan Wennström

Stefan Wennström arbetar vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) Campus Grythyttan, vid Örebro universitet. Hans grundutbildning är inom biologi (molekylärbiologi) och hans forskarutbildning genomfördes inom medicinsk vetenskap. Stefan är även utbildad kock vid RHS och innehar ett lektorat i Måltidskunskap och värdskap.

Undervisning och handledning

Undervisningen sker delvis inom generella akademiska områden, som akademiskt skrivande, vetenskapsteori m.m., dels inom Måltidskunskap och värdskap där betoningen ligger på områden med naturvetenskaplig anknytning, som livsmedelskemi och mat, miljö och klimat. Därutöver ingår handledning i självständiga arbeten och examensarbeten.

Forskning

Deltar i ett forskningsprojekt om hållbar gastronomi som bihandledare till en doktorand.

Samarbeten

Har samarbetat kring olika måltidsprojekt med såväl företag som organisationer.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Westling, M. , Leino, M. W. , Nilsen, A. , Wennström, S. & Öström, Å. (2019). Crop and Livestock Diversity Cultivating Gastronomic Potential, Illustrated by Sensory Profiles of Landraces. Journal of Food Science, 84 (5), 1162-1169.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2013). Occurrence of Genetic Variants of Listeria monocytogenes Strains. Foodborne pathogens and disease, 10 (9), 825-826.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wennström, S. (2013). Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, GUIDE till Årets Svenska Måltidslitteratur 2013 (ss. 34-34). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Hermansson, I. & Wennström, S. (2009). Projekt - mat och idrott. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2009 (ss. 75-77). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.
Wennström, S. (2008). Mat och idrott. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2008 (ss. 90-90). Grythyttan: Måltidens hus i Norden.

Konferensbidrag

Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2010). Appearance of two closely related variants of Listeria monocytogenes inblood from the same patient with invasive listeriosis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louiuse Danielsson-Tham, Second Sympsoium on Food Associated Pathogens. Konferensbidrag vid Second Sympsoium on Food Associated Pathogens (ss. Abstr 29-. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan – Grythytte Akademi.

Övrigt