This page in English

Forskargrupp

Learning and Teaching in Hospitality, Culinary Arts, and Meal Science

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Stefan Wennström

Forskningsämne

Forskargruppen Learning and Teaching in Hospitality, Culinary Arts and Meal Science hämtar empiri från lärande- och undervisningssituationer inom ämnet måltidskunskap och värdskap. Ämnets tvärvetenskapliga kontext integrerar praktisk kunskap och estetiskt gestaltande. Forskargruppens intresseområden är lärande, kunskapsöverföring och bildning. Syftet är att utveckla miljöer och praktiker för lärande och undervisning utifrån ämnets bredd, samt undersöka detta lärandes kunskapsbidrag i samhället.

Finansiärer

  • Örebro universitet