This page in English

Stina Engelheart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Stina Engelheart

Legitimerad dietist med forskningsfokus på geriatrik och äldreomsorg. Forskningsprojektet inom doktorandstudierna handlar om äldre personer med hemsjukvård och deras nutritionstillstånd. Disputation är preliminärt planerad till våren 2021.

Forskingsprojektet är ett samarbete med Örebro kommun och Stina arbetar även deltid som dietist i Örebro kommuns Vård- och omsorgförvaltning med utveckling och utbildning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Engelheart, S. , Brummer, R. J. & Forslund, H. B. (2020). Meal patterns in relation to energy and protein intake in older adults in home health care. Clinical Nutrition ESPEN, 35, 180-187.
Engelheart, S. & Akner, G. (2015). Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19 (3), 265-272.
Akner, G. & Engelheart, S. (2013). Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition. Läkartidningen, 110, CHUE.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Engelheart, S. (2021). Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health care. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Engelheart, S. , Bertéus Forslund, H. , Brummer, R. J. & Ljungqvist, O. Dehydration and loss of appetite : key nutrition features in olderpeople receiving home health care.
Engelheart, S. , Andrén, D. , Repsilber, D. , Bertéus Forslund, H. & Brummer, R. J. Nutritional status in older people : an explorative analysis.

Rapporter