This page in English

Stina Engelheart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303574

Rum: P2217

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Engelheart, S. & Akner, G. (2015). Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19 (3), 265-272.
Akner, G. & Engelheart, S. (2013). Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition. Läkartidningen, 110, CHUE.

Rapporter