This page in English

Stina Engelheart

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Stina Engelheart
Forskningsämne

Om Stina Engelheart

Legitimerad dietist med forskningsfokus på geriatrik och äldreomsorg. Disputerade 2021 med avhandlingen Nutritional status in a functional perspective. A study in a cohort of older people in home health care. 

Arbetar i Örebro kommus vård- och omsorgsförvaltning med utveckling och utbildning kring mat, måltider och nutrition.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Engelheart, S. , Bertéus Forslund, H. , Brummer, R. J. & Ljungqvist, O. (2021). Dehydration and loss of appetite: Key nutrition features in older people receiving home health care. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 91-92.
Engelheart, S. , Andrén, D. , Repsilber, D. , Bertéus Forslund, H. & Brummer, R. J. (2021). Nutritional status in older people: An explorative analysis. Clinical Nutrition ESPEN, 46, 424-433.
Engelheart, S. , Brummer, R. J. & Forslund, H. B. (2020). Meal patterns in relation to energy and protein intake in older adults in home health care. Clinical Nutrition ESPEN, 35, 180-187.
Engelheart, S. & Akner, G. (2015). Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19 (3), 265-272.
Akner, G. & Engelheart, S. (2013). Vanligt att kommunalt bistånd till äldre rör nutrition. Läkartidningen, 110, CHUE.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Engelheart, S. (2021). Nutritional status in a functional perspective: A study in a cohort of older people in home health care. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Manuskript

Engelheart, S. , Bertéus Forslund, H. , Brummer, R. J. & Ljungqvist, O. Dehydration and loss of appetite : key nutrition features in olderpeople receiving home health care.
Engelheart, S. , Andrén, D. , Repsilber, D. , Bertéus Forslund, H. & Brummer, R. J. Nutritional status in older people : an explorative analysis.

Rapporter