This page in English

Stina Engelheart

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Stina Engelheart

Forskningsämne

Om Stina Engelheart

Legitimerad dietist med forskningsfokus på geriatrik och äldreomsorg. Disputerade 2021 med avhandlingen Nutritional status in a functional perspective. A study in a cohort of older people in home health care. 

Arbetar i Örebro kommus vård- och omsorgsförvaltning med utveckling och utbildning kring mat, måltider och nutrition.