This page in English

Forskningsprojekt

Att tänka nytt om miljöer i demensboenden - bana väg för en jämlik vård (REDem)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2027

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

Att leva med demens i ett främmande land innebär inte bara glömska (minnesförlust), utan innebär också en gradvis förlust av andraspråket. När diagnosen kommit till ett mer avancerat stadium kan de utrikesfödda behöva flytta till ett demensboende där ingen talar deras modersmål. Det blir en förlust av traditionell mat och tillgången till igenkännliga kulturella/religiösa aktiviteter är sannolikt mindre.

Projektets övergripande syfte är att kombinera vetenskaplig och empirisk kunskap för att utveckla arbetssätt som på bästa sätt integrerar organisatoriska, fysiska och sociala miljöer i demensboenden för att möta behoven hos personer med olika språkliga och kulturella bakgrunder. 

Projektet som är nationellt och tvärvetenskapligt kommer att utföras inom demensboenden i Halmstad, Stockholm och Örebro kommun. Detta ska föra oss närmare vårt slutmål: att säkerställa en jämlik och personcentrerad demensvård för alla invånare, oavsett kulturell eller språklig bakgrund.

Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskargrupp ”Wellbeing promotion using Care Environment and Technologies (WellCET)” 

Ett collage med målade bilder av äldre personer som träffas.

Bilderna är AI-genererade.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners