This page in English

Forskargrupp

Främjande av välbefinnande med vårdmiljö och teknik (WellCET)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

WellCET:s forskargrupp är en tvärvetenskaplig forskargrupp med ändamål att öka välbefinnande, så som rörlighet och självständighet, bland marginaliserade grupper och personer med fysiska eller psykiska sjukdomar.

De övergripande forskningsmålen är att (i) belysa och förstå den process som påverkar fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande; (ii) utveckla nya metoder för att främja välbefinnande genom skapande av hållbara miljöer; och (iii) utnyttja befintliga hjälpmedel och teknik för att främja inkludering och tillgänglighet.

Vi använder olika forskningsmetoder för att förstå komplexiteten i nuvarande insatser och processer, för att främja välbefinnande hos personer som är marginaliserade och har funktionsnedsättning. Vi undersöker hur personer fattar beslut och utvecklar färdigheter med hjälp av avancerad teknik såsom ögonspårning. Vi utvecklar nya tillvägagångssätt för att förbättra välbefinnande genom teknik och anpassade miljöer.

Med bas i Örebro samarbetar våra forskare med olika kommuner och regioner i Sverige. Dessutom samarbetar vi nationellt med Karolinska institutet och internationellt med Harvard Medical School, University of Cambridge och Kobe Gakuin University i Japan. Våra studier förväntas resultera i viktiga insikter för forskarsamhället och organisationer som arbetar för att förbättra välbefinnande i samhället och minska den globala ojämlikheten.

I forskargruppen ingår även Katarina Baudin, Linköpings universitet. 

Den 19:e mars intervjuades Helen Lindner av Sveriges Radio P4 om ögonstyrningsteknik, lyssna på inslaget här. 

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Promobilia
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet