This page in English

Susann Arnell

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Susann Arnell

Susann Arnell är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, inom ämnet Funktionsnedsättning och samhälle. Hennes forskning fokuserar på delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd (AST).

 I sitt avhandlingsprojekt kommer Susann Arnell att undersöka:

  1. hur ungdomar med AST upplever fysisk aktivitet och delaktighet i fysisk aktivitet
  2. hur föräldrar till ungdomar med AST upplever behovet av stöd i främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med AST
    samt
  3. vilka förväntningar olika aktörer, så som idrottslärare, skolhälsovårdspersonal och habiliteringspersonal har om samverkan kring främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med AST.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript