This page in English

Susann Arnell

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Susann Arnell

Susann Arnell är doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, inom ämnet Handikappvetenskap. Hennes forskning fokuserar delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd (AST).

 I sitt avhandlingsprojekt kommer Susann Arnell att undersöka:

  1. hur ungdomar med AST upplever fysisk aktivitet och delaktighet i fysisk aktivitet
  2. hur föräldrar till ungdomar med AST upplever behovet av stöd i främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med AST
    samt
  3. vilka förväntningar olika aktörer, så som idrottslärare, skolhälsovårdspersonal och habiliteringspersonal har om samverkan kring främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med AST.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Arnell, S. , Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2019). Participation in physical activities among adolescents with an Autism Spectrum Disorder: experiences from a parental perspective. Konferensbidrag vid 31st EACD Conference, Paris, France, May 23-25, 2019..
Arnell, S. , Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Participation in physical activities: a multilevel challenge for adolescents with autism spectrum disorders. Konferensbidrag vid 29th European Academy of Childhood Disability Annual Meeting (EACD 2017), "Steps into the future", Amsterdam, The Netherlands, May 17-20, 2017.