This page in English

Susann Arnell

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: c3VzYW5uLmFybmVsbDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Susann Arnell

Om Susann Arnell

Susann disputerade 2022 med avhandlingem ”Participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder – the perspectives of adolescents, parent and professionals” som belyser  deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism från olika perspektiv.

Susann är leg. fysioterapeut och hon kombinerar nu sin forskning med att arbeta kliniskt på Barn och ungdomshabiliteringen inom Region Örebro län.

Hennes forskning har fokus på deltagande och delaktighet i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism. Vid sidan av detta är hon även involverad i ett projekt PMH- Participation Mental Health, Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, som genomförs i samarbete med forskare bla från Jönköping University, Mälardalens Universitet, Linköpings Universitet.

Nuvarande forskning:

I ett aktuellt forskningsprojekt studeras sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland barn och ungdomar med autism med hänsyn taget till faktorer som kan moderera detta samband.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag