This page in English

Forskningsprojekt

Delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autism

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2023

Kontaktperson

Lars-Olov Lundqvist

Forskningsämne

Forskningsprojektets huvudsyfte är att undersöka delaktighet i fysisk aktivitet hos ungdomar med autism. Projektet har fyra delsyften: 1) att undersöka hur ungdomar med autism upplever fysisk aktivitet och delaktighet i fysisk aktivitet, 2) att undersöka hur föräldrar till ungdomar med autism upplever behovet av stöd i främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med autism, 3) att undersöka erfarenheter av samverkan vid främjandet av fysisk aktivitet för ungdomar med autism samt 4) att testa användbarhet av Q-sort för att identifiera individspecifika villkor för deltagande i fysisk aktivitet bland unga med autism.