This page in English

Tomas Borg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tomas Borg
Forskningsämne

Om Tomas Borg

Överläkare ortopedi trauma USÖ, bäckenfrakturkirurgi, frakturbehandling övre och nedre extremitet

Tomas Borg forskar på:
Kirurgisk behandling av bäckenringskador och acetabularfrakturer, utveckling av skadespecifikt PROM (patient reported outcome measure) för denna patientgrupp.
Kirurgisk behandling med PAO (periacetabular osteotomi) vid höftdysplasi.
Kirurgisk behandling av höftfrakturer, registerstudier med inriktning på betablockadeffekter, betydelsen av demens och andra samband.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter