This page in English

Tor Arnison

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: dG9yLmFybmlzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Tor Arnison
Forskningsämne

Om Tor Arnison

Tor Arnison är legitimerad psykolog och filosofie doktor i psykologi. Hans avhandling berörde interaktionen mellan sömnbesvär och smärta hos ungdomar, och vilka faktorer som kan påverka och förklara sambandet.

För närvarande är han anställd som psykiatrisk epidemiolog inom Region Örebro Län, primärt med Kvalitetsregistret för ECT.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript