This page in English

Ulrika Olausson

Befattning: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

E-post:

Telefon: 019 302273

Rum: E1210

Ulrika Olausson

Om Ulrika Olausson

Ulrika jobbar som forskningsrådgivare gentemot HS-fakulteten. Hon har 25 års forskningserfarenhet inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, de senaste tio åren som professor först vid Örebro universitet och därefter vid högskolan i Jönköping. Hon är internationellt väletablerad inom området miljökommunikation.

Ulrika disputerade  vid Örebro universitet 2005 med avhandlingen Medborgarskap och globalisering: Den diskursiva konstruktionen av politisk identitet, utnämndes till docent 2009 och professor 2012 vid samma lärosäte. Sedan disputationen har Ulrika varit projektledare för och medverkande i en mängd externfinansierade forskningsprojekt. Hon har också bedömt forskningsansökningar såväl nationellt som internationellt. 

Ulrikas nuvarande forskningsfokus handlar om kommunikationens roll för etablerandet av djup hållbarhet. Hennes senaste bok Dualismens tyranni: Nio etiska principer för hållbar kommunikation är ett exempel på denna ansats. Boken är även publicerad på internationellt förlag med titeln The Ethics of Sustainable Communication: Overcoming the World of Opposites.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt