This page in English

Ulrika Sultan

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: dWxyaWthLnN1bHRhbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303174

Rum: B4108

Ulrika Sultan
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ulrika Sultan

Undervisning

Primärt undervisar jag på teknik på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet F-3 samt grundlärarprogrammet åk  4-6. Jag handleder och examinerar självständiga arbeten i

 • naturvetenskapernas och teknikens didaktik
 • matematikdidaktik
 • KPU (biologi samt kemi)
 • Ämneslärarprogrammet (biologi)

Jag har även undervisat på grund och ämneslärarutbildningen i teknik, åk 7-9 samt gymnasiet, vid Linköpings och Göteborgs universitet där jag även handledde studentarbeten i teknikens didaktik med innehåll så som programmering, digitala lärspel, genus och identitet.

Forskning

Jag doktorerade inom teknikens didaktik, april 2024.  Länk till avhandligen - In whose eyes am I technical?: Exploring the ‘problem’ of the (non)technical girl

Mitt forskningsområde handlar om flickors, ålder 9-16, teknikintressen och hur det teknikintresset kan behållas upp till vuxen ålder. Jag driver teknikintresse som en demokratifråga, i betydelsen att ett teknikintresse ger eleverna möjligheter till att på lika villkor vara medskapare av framtiden. 

Kort sammanfattning av egna forskningsområden

Min forskning sträcker sig från teknikdidaktik till STEM & STEAM. Ingår i forskargruppen STEAM - undervisning med inriktning på hållbar utveckling.

Ingår i ett internationellt forskningssamarbete som arbetar med Emotions in Engineering Education. Jag genomför återkommande peer-view inom mitt specialistområde. Jag har skrivit läromedel för lärarutbildning och aktiva lärare. 

Samarbeten och uppdrag 

 • Ämnesföreträdare för teknikämnet vid Örebro Universitet.
 • Advisory Board member för Womenengineer. En svensk stiftelse som arbetar med att öka jämlikheten inom våra ingenjörsutbildningar. 
 • Ambasadör för #1MillionGirlsInSTEM. Ett 10-årigt projekt initierat av FN som syfter till att öka flickors medvetenhet om STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)- yrken. Projektet samarbetar med UNESCO. 
 • Samarbetat med branschorganisationen Teknikföretagen för att öka andelen kvinnor i tekniska yrken och utbildningar. 

 • Lärosätesföreträdare inom teknikämnet vid Centrum för tekniken i skolan, CETIS. 

 • Samarbetar med KomTek Örebro för att utveckla teknikundervisningen i skola och högre utbildning.

 • Medgrundare av Vera-konceptet, där flickor i åk 4-6 ges möjlighet att prova på ingenjörsyrket genom att arbeta med riktiga utmaningar från bland annat Volvo Construction Equipment. Ingenjörer från industrin och ingenjörsstudenter coachar eleverna i problemlösningen samt visar på ingenjörsyrket. 

Avslutade uppdrag

 • Har haft samarbete med museum,  Sveriges radio och television.
 • F.d advisory Board member för Women in technology in Nigeria. En av världens största gemensamheter för kvinnor och flickor i teknik/STEM.
 • Återkommande inspiratör för Vera-konceptet. 
 • Styrelsemedlem Mattecentrum. Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008 med syfte är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa. Mattecentrum sammanför företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället.

Utmärkelser

Stolt mottagare av Women In Technology in Nigeria 2023 Tech Builder and Innovation Award.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag