This page in English

Wilhelm Tham

Tjänstetitel: Professor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: K1104

Wilhelm Tham
Forskningsämne

Om Wilhelm Tham

Han föddes den 11 april 1951 i Stockholm. Blev legitimerad veterinär 1976. VMD (PhD) i livsmedelshygien 1989 vid Fakulteten för Veterinärmedicin. Docent i livsmedelshygien med särskild inriktning på livsmedelsmikrobiologi 1995. Specialist i livsmedelshygien 2003. Professor i livsmedelsmikrobiologi 2004 vid SLU, Uppsala. För närvarande gästprofessor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet.

Han har handlett studenter på kandidat-, MSc- och doktorand-nivå främst gällande olika aspekter på livsmedelshygien. Hans forskning är inriktad på Listeria monocytogenes och den livsmedelsburna sjukdomen listerios. Han har tilldelats stipendier främst från forskningsstiftelserna Ivar och Elsa Sandberg, Stadsveterinär Billströms stiftelse och SJFR. Han har hedrats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för insatser inom pedagogik och undervisning vid SLU 1989. År 2016 tilldelades han stipendium från Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond.


Han har varit opponent vid disputationer, ledamot i betygskommittéer och referee för internationella tidskrifter som Applied and Environmental Microbiology, Epidemiology and Infection, Foodborne Pathogens och Disease och Scandinavian Journal of Infectious Disease

Tillsammans med professor Marie-Louise Danielsson-Tham var han vetenskaplig organisatör av det internationella symposiet '' Food Associated Pathogens'' i Uppsala 1996, det "nordiska PFGE-mötet'' i Uppsala 2000, ''International Symposium on Problems of Listerios '' i Uppsala 2004 och ''2nd Symposium on Food Associated Pathogens'' i Grythyttan 2010.

Han är medlem i redaktionen för '' Foodborne Pathogens & Disease ''

 

Internationella samarbetspartner

Professor Sophia Kathariou, North Carolina State University, USA

Todd Ward, United States Department of Agriculture, USA

S.B. Barbuddhe, National Institute of Biotic Stress Management, Raipur Chattisgarh, India

Augusto Valencia Ramirez, Médico Patologo Clinico, Lima, Peru

Richard V. Goering, School of Medicine, Omaha, Nebraska, USA

Semir Loncarevic, Norwegian Veterinary Institute, Norway

Peter Gerner-Smidt, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA

Anne Kvistholm Jensen,  Statens Serum Insitut, Copenhagen, Denmark

 

Nationella samarbetspartner

Håkan Ringberg, Smittskydd Skåne, Malmö

Öjar Melefors, Karolinska Institutet, Stockholm

Lena Sundqvist och Cecilia Jernberg, Smittskyddsinstitutet, Stockholm

Viveca Båverud, SVA, Uppsala

Ivar Vågsholm, BVF, SLU, Uppsala

Susanne Thisted-Lambertz, SLV, Uppsala

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Lopez-Valladares, G. , Danielsson Tham, M. & Tham, W. (2018). Implicated food products for listeriosis and changes in serovars of Listeria monocytogenes affecting humans in recent decades. Foodborne pathogens and disease, 15 (7), 387-397.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Goering, R. V. & Tham, W. (2017). Lineage II (Serovar 1/2a and 1/2c) Human Listeria monocytogenes Pulsed-Field Gel Electrophoresis Types Divided into PFGE Groups Using the Band Patterns Below 145.5 kb. Foodborne pathogens and disease, 14 (1), 8-16.
Westling, M. , Danielsson Tham, M. , Jass, J. , Nilsen, A. , Öström, Å. & Tham, W. (2016). Contribution of Enterobacteriaceae to Sensory Characteristics in Soft Cheeses Made from Raw Milk. Procedia Food Science, 7, 17-20.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Goering, R. V. & Tham, W. (2015). Division of Human Listeria monocytogenes Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) Types Belonging to Lineage I (Serovar 4b, 1/2b, and 3b) into PFGE Groups. Foodborne pathogens and disease, 12 (5), 447-453.
Lopez-Valladares, G. , Tham, W. , Parihar, V. S. , Helmersson, S. , Andersson, B. , Ivarsson, S. , Johansson, C. , Ringberg, H. & et al. (2014). Human isolates of Listeria monocytogenes in Sweden during half a century (1958-2010). Epidemiology and Infection, 142, 2251-2260.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. & Than, W. (2013). Listeriosis in South American camelids: a review. Journal of Camel Practice and Research, 20, 129-132.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2013). Occurrence of Genetic Variants of Listeria monocytogenes Strains. Foodborne pathogens and disease, 10 (9), 825-826.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2011). Apropå fynd av Listeria monocytogenes i lax. Svensk veterinärtidning, 63 (11), 29-30.
Skovbjerg, S. , Martner, A. , Hynsjö, L. , Hessle, C. , Olsen, I. , Dewhirst, F. E. , Tham, W. & Wold, A. E. (2010). Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria Induce Different Patterns of Cytokine Production in Human Mononuclear Cells Irrespective of Taxonomic Relatedness. Journal of Interferon and Cytokine Research, 30 (1), 23-32.
Rantajärvi, P. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2010). Listeria monocytogenes – en 100-årig svensk upptäckt?. Svensk veterinärtidning (16), 21-25.
Peiris, I. P. , Lopez-Valladares, G. , Parihar, V. S. , Helmersson, S. , Barbuddhe, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2009). Gravad (Gravlax) and cold-smoked salmon, still a potential source of listeriosis. Journal of Foodservice, 20 (1), 15-20.
Parihar, V. S. , Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Peiris, I. , Helmersson, S. , Unemo, M. , Andersson, B. , Arneborn, M. & et al. (2008). Characterization of human invasive isolates of Listeria monocytogenes in Sweden 1986-2007. Foodborne pathogens and disease, 5 (6), 755-761.
Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2008). Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control, 19 (6), 566-569.
Lindstedt, B. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Vardund, T. , Helmersson, S. & Kapperud, G. (2008). Multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis of Listeria monocytogenes using multicolour capillary electrophoresis and comparison with pulsed-field gel electrophoresis typing. Journal of Microbiological Methods, 72 (2), 141-148.
Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. B. , Chakurkar, E. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2007). Isolation of Listeria species from farm bulk milk at the receiving dairy plant and cervico-vaginal swabs. Indian Journal of Comparative Microbiology, Immunology and Infectious Diseases, 28 (1/2), 53-55.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Helmersson, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2007). More than one variant of Listeria monocytogenes isolated from each of two human cases of invasive listeriosis. Epidemiology and Infection, 135 (5), 854-856.
Läikkö, T. , Båverud, V. , Danielsson-Tham, M. , Fridén, S. , Grip Hansson, A. & Tham, W. (2004). Canine tinsillitis associated with Listeria monocytogenes. The Veterinary Record, 154 (23), 732-732.
Danielsson-Tham, M. , Eriksson, E. , Helmersson, S. , Leffler, M. , Lüdtke, L. , Steen, M. , Sørgjerd, S. & Tham, W. (2004). Causes behind a human cheese-borne outbreak of gastrointestinal listeriosis. Foodborne pathogens and disease, 1 (3), 153-159.
Tham, W. (2004). En utvärderad overklighet. Svensk veterinärtidning, 56 (2), 53-53.
Carrique-Mas, J. , Hökeberg, I. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Osterman, B. , Leffler, M. & et al. (2003). Febrile gastroenteritis after eating on-farm manufactured fresh cheese: an outbreak of listeriosis?. Epidemiology and Infection, 130, 79-86.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Alderborn, A. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. & Mattsson, J. G. (2003). Pyrosekvensering som typningsmetod för Listeria monocytpgenes. Svensk veterinärtidning, 55 (4), 23-26.
Tham, W. , Aldén, J. , Ericsson, H. , Helmersson, S. , Malmodin, B. , Nyberg, O. , Pettersson, A. , Unnerstad, H. & et al. (2002). A listeriosis patient infected with two different Listeria monocytogenes strains. Epidemiology and Infection, 128 (1), 105-106.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2002). Prevalence and fingerprinting of Listeria monocytogenes strains isolated from raw whole milk in farm bulk tanks and in dairy plant receiving tanks. Applied and Environmental Microbiology, 68 (7), 3366-3370.
Unnerstad, H. , Ericsson, H. , Alderborn, A. , Tham, W. , Danielsson-Tham, M. & Mattsson, J. G. (2001). Pyrosequencing as a method for grouping of Listeria monocytogenes strains on the basis of single-nucleotide polymorphisms in the inlB gene. Applied and Environmental Microbiology, 67 (11), 5339-5342.
Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Unnerstad, H. & Danielsson-Tham, M. (2000). Lessons from an outbreak of listeriosis related to vacuum-packed gravad and cold-smoked fish. International Journal of Food Microbiology, 62 (3), 173-175.
Unnerstad, H. , Romell, A. , Ericsson, H. , Danielsson-Tham, T. & Tham, W. (2000). Listeria monocytogenes in faeces from clinically healthy dairy cows in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica, 41 (2), 167-171.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Mattsson, J. G. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2000). Molecular grouping of Listeria monocytogenes based on the sequence of the inlB gene. Journal of Medical Microbiology, 49 (1), 73-80.
Arneborn, M. & Tham, W. (2000). Ökning av antalet listeriosfall. Smittskydd (12), 135-135.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1999). Comparison of the ISO and IDF methods for detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. International Dairy Journal, 9, 149-155.
Unnerstad, H. , Nilsson, I. , Ericsson, H. , Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Bannerman, E. & Tham, W. (1999). Division of Listeria monocytogenes serovar 1/2a strains into two groups by PCR and restriction enzyme analysis. Applied and Environmental Microbiology, 65 (5), 2054-2056.
Ericsson, H. , Unnerstad, H. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1999). Ett nytt sätt att typa Listeria monocytogenes. Svensk veterinärtidning, 51 (8–9), 429-431.
Tham, W. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Eld, K. , Ericsson, H. , Gavier-Widén, D. , Rocourt, J. & et al. (1999). Listeria monocytogenes subtypes associated with mortality among fallow deer  (Dama dama). Journal of zoo and wildlife medicine, 30 (4), 545-549.
Pauly, T. , Hansson, I. B. & Tham, W. (1999). The effect of mechanical forage treatments on the growth of Clostridium tyrobutyricum and Listeria monocytogenes in grass silage. Animal Feed Science and Technology, 78 (1-2), 127-139.
Loncarevic, S. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1998). Characterization of Listeria strains isolated from soft and semi-soft cheeses. Food microbiology (Print), 15 (5), 521-525.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1998). Med pedagogiska ögon i Aguélis fotspår. Aguélimuseets Vänner, 11, 14-18.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Gerner-Smidt, P. , Sahlström, L. & Tham, W. (1998). Potential sources of human listeriosis in Sweden. Food microbiology (Print), 15 (1), 65-69.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. , Runehagen, A. & Tham, W. (1997). A case of foodborne listeriosis in Sweden. Letters in Applied Microbiology, 24 (1), 65-68.
Danielsson-Tham, M. , Prag, M. , Rocourt, J. , Seeliger, H. , Tham, W. & Vikerfors, T. (1997). A fatal case of Listeria endocarditis in a man following his tending of goats suggests an epidemiological link which is not supported by the results. Journal of Veterinary Medicine Series B-Infectious Diseases and Veterinary Public Health, B 44 (1-10), 253-256.
Ericsson, H. , Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Loncarevic, S. , Mentzing, L. , Persson, I. , Unnerstad, H. & Tham, W. (1997). An outbreak of listeriosis suspected to have been caused by rainbow trout. Journal of Clinical Microbiology, 35 (11), 2904-2907.
Tham, W. & Henriques, B. (1997). Viktigt med karakterisering av listeriastammar. Smittskydd (10), 92-92.
Ericsson, H. , Stålhandske, P. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Jacquet, C. , Rocourt, J. , Ursing, J. & et al. (1996). Division into five groups by REA of the most frequently isolated phagovar of Listeria monocytogenes in Sweden 1976–1985. Medical Microbiology Letters, 5 (3), 145-155.
Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Tham, W. & Unnerstad, H. (1996). Listeriosproblematiken belyst från andra sidan jordklotet. Svensk veterinärtidning, 48, 126-129.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Prevalence of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. in smoked and ’’gravad’’ fish. Acta Veterinaria Scandinavica, 37 (1), 13-18.
Unnerstad, H. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson Tham, M. , Waak, E. & Tham, W. (1996). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes. Netherland Milk and Dairy Journal, 50, 493-499.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). The clones of Listeria monocytogenes detected in food depend on the method used. Letters in Applied Microbiology, 22 (5), 381-384.
Ericsson, H. , Stålhandske, P. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Jacquet, C. , Rocourt, J. & Tham, W. (1995). Division of Listeria monocytogenes serovar 4b strains into two groups by PCR and restriction enzyme analysis. Applied and Environmental Microbiology, 61 (11), 3872-3874.
Tham, W. (1995). Milk and milk products: Detection of Listeria monocytogenes. International IDF standard (143A), 1-8.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). Occurrence of Listeria monocytogenes in soft and semi-soft cheeses in retail outlets in Sweden. International Journal of Food Microbiology, 26 (2), 245-250.
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. & Ursing, J. (1994). Europeisk epidemisk fagovar även i Sverige. Svensk veterinärtidning, 46 (15), 693-695.
Tham, W. , Danielsson Tham, M. , Ericsson, H. & Ursing, J. (1994). Listerios: Internationell epidemisk fagovar av Listeria monocytogenes påvisades även i Sverige. Läkartidningen, 37, 3249-3250.
Tham, W. & Hageltorn, M. (1994). Nytt namn på universitetet?. SLU Just nu (5), 16-16.
Loncarevic, S. , Milanovic, A. , Caklovica, F. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1994). Occurrence of Listeria species in an abattoir for cattle and pigs in Bosnia and Hercegovina. Acta Veterinaria Scandinavica, 35 (1), 11-15.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1994). Occurrence of Listeria species in broilers pre- and post-chilling in chlorinated water at the two slaughterhouses. Acta Veterinaria Scandinavica, 35 (2), 149-154.
Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Brosch, R. , Buchrieser, C. , Persson, K. , Rocourt, J. , Schwarzkopf, A. , Tham, W. & et al. (1993). Characterization of Listeria strains isolated from soft cheese. International Journal of Food Microbiology, 18 (2), 161-166.
Eld, K. , Danielsson Tham, M. , Gunnarsson, A. & Tham, W. (1993). Comparison of a cold enrichment method and the IDF method for isolation of Listeria monocytogenes from autopsy material. Veterinary Microbiology, 36 (1-2), 185-189.
Eilertz, I. , Danielsson Tham, M. , Hammarberg, K. , Reeves, M. , Rocourt, J. , Seeliger, H. , Swaminathan, B. & Tham, W. (1993). Isolation of Listeria monocytogenes from goat cheese associated with a case of listeriosis in goat. Acta Veterinaria Scandinavica, 34 (2), 145-149.
Ericsson, H. , Danielsson Tham, M. , Stålhandske, P. , Tham, W. & Jan, U. (1993). Subtyping of a frequent phagovar of Listeria monocytogenes in Sweden by use of restriction endonuclease analysis. APMIS: Acta pathologica, microbiologica et immunologica Scandinavica. Supplementum, 101 (7-12), 971-974.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1991). Mjölk måste pastöriseras: Bakterier ger fortfarande upphov till sjukdomar. Svenska Dagbladet (20 augusti), 3-3.
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1991). Släpp inte pastöriseringskravet!. Svensk veterinärtidning, 43 (16), 735-735.
Tham, W. , Hajdu, L. & Danielsson Tham, M. (1990). Bacteriological quality of on-farm manufactured goat cheese. Epidemiology and Infection, 104, 87-100.
Tham, W. , Karp, G. & Danielsson Tham, M. (1990). Histamine formation by enterococci in goat cheese. International Journal of Food Microbiology, 11 (3-4), 225-229.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1989). Listeria monocytogenes: en livsmedelsburen patogen?. Svensk veterinärtidning, 41 (8/9), 527-530.
Tham, W. (1989). Svar på öppet brev från Ulrik Dige. Fårskötsel (12), 27-27.
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1989). Svärmors ost. Svensk veterinärtidning, 41 (14), 886-887.
Tham, W. (1988). Histamine formation by enterococci isolated from home-made goat cheeses. International Journal of Food Microbiology, 7 (2), 103-108.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1988). Listeria monocytogenes: an obscure food-borne pathogen. Food Laboratory Newsletter (11), 41-43.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1988). Listeria monocytogenes isolated from soft cheese. The Veterinary Record, 122 (22), 539-540.
Tham, W. (1988). Listeriabakterie frodas i kylskåp. Dagens Nyheter (Lördag 12 mars), 6-6.
Tham, W. (1988). Survival of Listeria monocytogenes in cheese made of unpasteurized goat milk. Acta Veterinaria Scandinavica, 29 (2), 165-172.
Tham, W. & Hajdu, L. (1987). A comparison of six media for isolating Staphylococcus aureus from foods. Food microbiology (Print), 4 (2), 133-146.
Tham, W. (1986). Chemoterapeutic residues food. IVSA Newsletter – The Official Journal of the International Veterinary Student Association, 8 (1), 13-13.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1986). Listeriosis. Food Laboratory Newsletter, May (6), 38-39.
Tham, W. (1984). Hantverksmässig tillverkning av getost. SLU-ringen (personaltidning för Sveriges lantbruksuniversitet och SVA) (februari), 30-32.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1980). Reliability of VRB Agar and BGLB broth for enumeration of 44°C coliforms in food. Nordisk Veterinærmedicin, 32, 325-331.

Böcker

Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Food Associated Pathogens. Boca Raton London New York: Taylor & Francis Group.

Kapitel i böcker, del av antologier

Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2015). Listeria och Erysipelothrix. I: Annelie Brauner, Staffan Arvidsson, Jonas Blomberg, Birgitta Castor, Kerstin Falk, Klas Kärre, Annika Linde, Monica Thelestam, Medicinsk mikrobiologi & immunologi (ss. 210-214). Lund: Studentlitteratur AB.
Tham, W. (2014). Grönsaker och rotfrukter i ett bondehem på 1930-talet. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Tomas Lidman, Christina Mattsson, Christina Möller, Dick Norberg, Kartsen Thurfjell, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2014 (ss. 155-156). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Listeria monocytogenes: Very Food-borne Bacteria. I: Tham Wilhelm & Danielsson-Tham Marie-Louise, Food Associated Pathogens (ss. 124-140). Boca Raton London New York: CRC Press.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2014). Preface. I: Tham Wilhelm & Danielsson-Tham Marie-Louise, Food Associated Pathogens (ss. v-vi). Boca Raton London New York: CRC Press.
Tham, W. (2013). Skolmåltider. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, GUIDE till Årets Svenska Måltidslitteratur 2013 (ss. 52-53). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Tham, W. (2012). Tjänstemannamiddagar: några minnesbilder. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2012 (ss. 58-59). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Tham, W. (2011). Paying guests. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till årets svenska måltidslitteratur 2011 (ss. 37-38). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Tham, W. (2010). Att vara vegetarian. I: Carl Jan Granqvist, Birgit Hemberg, Christina Möller, Dick Norberg, Barbro Stanley, Karsten Thurfjell, Ann Häppich, Guide till Årets svenska måltidslitteratur 2010 (ss. 41-41). Grythyttan: Måltidsakademiens förlag i Grythyttan AB.
Tham, W. (2004). Säkra livsmedel till konsumenterna!. I: Professorsinstallation: Ultuna Uppsala – 1_2 April 2004 (ss. 72-75). . Sveriges lantbruksuniversitet.
Tham, W. , Ericsson, H. & Danielsson-Tham, M. (2001). Listerios. I: Gunilla Källenius och Stefan B. Svensson, Zoonoser (ss. 104-111). Lund: Studentlitteratur AB.
Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Unnerstad, H. & Danielsson Tham, M. (1999). Lessons from an outbreak of listeriosis related to vacuum-packed gravad and cold-smoked fish. I: FAO, FAO Expert Consultation on the Trade Impact of Listeria in Fish Products, Background paper no. 1: University of Massachusetts, Amherst 17–20 May, 1999 (ss. 2-4). Amherst: FAO.

Konferensbidrag

Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2016). Is food hygiene a part of culinary arts and meal science?. I: Tobias Nygren, Agneta Yngve och Åsa Öström, 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium Programme and Abstracts. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Grythyttan, 17-18 March, 2016 (ss. 28-28). Örebro: Örebro University.
Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2016). Listeria monocytogenes: a threat to the health of restaurant guests. I: Tobias Nygren, Agneta Yngve och Åsa Öström, 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium Programme and Abstracts. Konferensbidrag vid 1st Granqvist Culinary Arts and Meal Science Symposium, Grythyttan, 18 March, 2016 (ss. 35-35). Örebro: Örebro University.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. , Wennström, S. , Österlund, A. & Danielsson-Tham, M. (2010). Appearance of two closely related variants of Listeria monocytogenes inblood from the same patient with invasive listeriosis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louiuse Danielsson-Tham, Second Sympsoium on Food Associated Pathogens. Konferensbidrag vid Second Sympsoium on Food Associated Pathogens (ss. Abstr 29-. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan – Grythytte Akademi.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2010). Listeria monoytogenes: a very food-borne bacterial species. I: Marie-Louise Danielsson-Tham, Wilhelm Tham, Second symposium on food associated pathogens. Konferensbidrag vid Second Symposium on Food Associated Pathogens, Grythyttan, Sweden, August 23-26, 2010. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan.
Tham, W. , Lopez-Valladares, G. & Danielsson-Tham, M. (2009). Humanisolat av Listeria monocytogenes under ett halvt sekel i Sverige. I: P. Jonsson, B. Larsson, Veterinärkongressen 2009. Konferensbidrag vid Veterinärkongressen 2009 (ss. 91-92).
Olsen, B. , Helmersson, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (2004). Characterization of Swedish food and human isolates of Listeria monocytogenes serovar 1/2c. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of ListeriosisUppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 157-. Uppsala: Dep of Food Hygienew, faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (2004). Listeria – insigths and reflections. I: Marie-Louise Danielsson-Tham, Wilhelm Tham och Henrik Ericsson, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of ListeriosisUppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract Nr. 151-. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, SLU.
Ingermaa, F. , Parihar, V. , Danielsson-Tham, M. , Båverud, V. , Helmersson, S. & Tham, W. (2004). Sheep, humans and listeriosis. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV. XV International Symposium on Problems of Listeriosis. Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV. XV International Symposium on Problems of Listeriosis. Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 129-. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine.
Parihar, V. , ingermaa, F. , Danielsson-Tham, M. , Båverud, V. , Helmersson, S. & Tham, W. (2004). Zoonotic aspects of Listeria monocytogenes. I: Danielsson-Tham M-L, Than W och Ericsson Henrik, ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004. Konferensbidrag vid ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004 (ss. Abstract no. 128-. Uppsala:
Hökeberg, I. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Carrique-Mas, J. , Danielsson-Tham, M. , Eriksson, E. , Hedin, G. , Leffler, M. & et al. (2001). Det första kända utbrottet av gastrointestinal listerios i Sverige. Epidemiologi och klinik. I: Svenska Läkaresällskapet, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. 28–30 november 2001 Program och sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjö, 28–30 november, 2001 (ss. 209-210). Stockholm: Svenska Läkarsällskapet.
Danielsson-Tham, M. , Andersson, Y. , Arneborn, M. , Carrique-Mas, J. , Eriksson, E. , Hedin, G. , Hökeberg, I. , Leffler, M. & et al. (2001). Det första kända utbrottet av gastrointestinal listerios i Sverige: Veterinary Public Health-aspekter och laboratorieanalyser. I: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 28–30 november 2001 program och sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, Sweden, November 28-30, 2001 (ss. 209-210). Stockholm: Svenska Läkaresällskapet.
Waak, E. & Tham, W. (2000). Fingerprinting of Listeria monocytogenes isolated in silos for raw whole milk of a dairy plant. I: Marie-Louise Danielsson-Tham och Wilhelm Tham, Nordic PFGE meeting. January 27–28, 2000. Collection of Abstracts, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU, Uppsala. Konferensbidrag vid Nordic PFGE meeting. January 27–28, 2000 (ss. 28-28). Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Tham, W. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Helmersson, S. , Henriques, B. , Christina, J. & et al. (2000). Swedish human cases of Listeriosis, 1958–1999: Visulized by LEGO Bricks. I: Marie-Louise Danielsson-Tham , Wilhelm Tham, Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000. Collection of abstracts. Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU, Uppsala. Konferensbidrag vid Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000, Uppsala Sweden (ss. 27-27). Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1999). Förståelse av listerios med hjälp av molekylärbiologiska tekniker. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Göteborg, Sweden, November 24–26, 1998 (ss. 252-252). Stockholm: Svenska Läkaresällskapet.
Tham, W. , Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. , Gustavsson, O. , Hörnfeldt, K. & Johansson, G. (1998). An outbreak of listeriosis suspected to have been caused by chinese cabbage. I: ISOPOL, XIII International Sympsoium on problems of Listeriosis – PROGRAM AND ABSTRACTS. Konferensbidrag vid XIII International Sympsoium on problems of Listeriosis. JUNE 28–JULY 2, 1998, Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 21-21). Halifax, Nova Scotia, Canada: ISOPOL.
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Changes in serogroup distribution  among Listeria monocytogenes human isolates in Sweden. I: ISOPOL, XIII International Symposium on Problems of LIsteriosis PROGRAM AND ABSTRACTS. Konferensbidrag vid XIII International Symposium on Problems of LIsteriosis. June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 20-20). Halifax, Nova Scotia, Canada: ISOPOL.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Detection and characterisation of Listeria monocytogenes isolates in a Swedish dairy plant. I: Nordic Veterinary Congress, XVIII Nordic Veterinary Congress Helsinki, 4th – 7th Augsut 1998. PROCEEDINGS. Konferensbidrag vid XVIII Nordic Veterinary Congress, 4th-7th August 1998, Helsinki, Finland. Helsinki:
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1998). Detection and characteristion of Listeria monocytogenes in a Swedish dairy plant. I: XIII International Symposium of Problems of Listeriosis June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada. Konferensbidrag vid XIII International Symposium of Problems of Listeriosis. June 28–July 2, 1998 – Halifax, Nova Scotia, Canada (ss. 36-36). Nova Scotia: ISOPOL.
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. & Unnerstad, H. (1997). Use of molecular techniques in the understanding of human listeriosis: Listeria monocytrogenes – a food-borne pathogen. I: A. Aspán and R.W.A.W. Mulder, Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs. 4. Development of monitoring procedures, rapid detection methods and techniques. Molecular Epidemiology of Campylobacter and Salmonela.. Konferensbidrag vid COST 97 Pathogenic micro-organisms in poultry and eggs (ss. 93-96). Uppsala: National Vetrerinary Institute, Uppsala, Sweden.
Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1997). Vadan och varthän med Listeria monocytogenes. I: Sveriges Veterinärförbund & Sveriges Veterinärmedicinska Sälllskap, Veterinärmötet 1997. Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Veterinärmötet 1997 (ss. 112-115).
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Comparison of two methods for detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6–8, 1996 (ss. 238-240). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Unnerstad, H. , Nilsson, I. , Ericsson, H. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1996). Division of Listeria monocytogenes serovar 1/2a strains into two groups by PCR and restraiction enzymne analysis. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 242-243). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. , Mentzing, L. , Persson, I. , Unnerstad, H. & Tham, W. (1996). Listeriosis in the province of Värmland: The first reported outbreak of food-borne listeriosis in Sweden. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6–8, 1996 (ss. 222-223). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1996). Programme Opening Ceremony: Food Associated Pathogens. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Unnerstad, H. , Bannerman, E. , Bille, J. , Danielsson-Tham, M. , Tham, W. & Waak, E. (1996). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 240-241). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Loncarevic, S. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1996). Serovars and genomic characteristics of cheese isolates of Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 241-242). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson Tham, M. , Loncarevic, S. & Tham, W. (1996). Serovars and genomic characteristics of Listeria monocytogenes isolated from raw milk cheese. Konferensbidrag vid Symposium on Bacteriological Quality of Raw Milk, Wolfpassing, Austria, March 13-15, 1996 (ss. 15-15).
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Ericsson, H. , Jacquet, C. , Loncarevic, S. , Rocourt, J. & et al. (1996). Three important clones of Listeria monocytogenes. I: Wilhelm Tham & Marie-Louise Danielsson-Tham, Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Konferensbidrag vid Food Associated Pathogens, Uppsala, Sweden, May 6-8, 1996 (ss. 221-222). Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). A case of food-borne listerios in Sweden and the significance of correct analyses of the food. I: 9th World Congress of Food Science and Technology abstracts of lectures and posters. Vol. II. Konferensbidrag vid 9th World Congress of Food Science and Technology, Budapest, Hungary, July 30 – August 4, 1995 (ss. 159-159). Budapest, Hungary: The Hungarian Scientific Society for Food Industry.
Waak, E. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1995). Detection of Listeria monocytogenes in blue veined cheese. I: Poster-sammanfattningar – Livsmedel 95. Konferensbidrag vid Livsmedel 95 – Livsmedelsforskardagarna, Uppsala, Sweden, October 18-19, 1995 (ss. MM8-MM8). Uppsala:
Loncarevic, S. , Tham, W. & Danielsson-Tham, M. (1995). How to reveal all Listeria monocytogenes clones in food samples?. I: Proceedings of the XII International Symposium on problems of listeriosis. Konferensbidrag vid XII International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 277-277). Canning Bridge, W.A.: Promaco Conventions.
Tham, W. (1995). How to succeed with the isolation of relevant strains of Listeria monocytogenes. I: IDF/ISO/AOAC International – Microbiological week 1995. Konferensbidrag vid IDF/ISO/AOAC International – Microbiological week 1995, Congress Center ’’Stain’’ Kalapothaki 2, Thessaloniki, Greece, March 7-11, 1995 (ss. 6-6).
Ericsson, H. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. (1995). Listeria monocytogenes serovar 4b strains divided into two groups using polymerase chain reaction (PCR) and restriction enzyme analysis (REA). I: Proceedings of the XII Interenational Symposium on Problems of Listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 421-421). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Unnerstad, H. , Danielsson-Tham, M. , Waak, E. & Tham, W. (1995). Prolonged contamination of a dairy with Listeria monocytogenes: Molecular typing  of strains. I: Proceedings of the XII international symposium on problems of listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 449-449). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Danielsson-Tham, M. , Bannerman, E. , Bille, J. , Ericsson, H. , Jacquet, C. , Loncarevic, S. , Rocourt, J. , Tham, W. & et al. (1995). The characterization of Swedish human Listeria monocygtogenes strains isolated 1958–1994. I: Proceedings of the XII International Symposium on Problems of Listeriosis. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Problems of Listeriosis, Perth, Australia, October 2–6, 1995 (ss. 469-469). Canning Bridge: Promaco Conventions.
Tham, W. , Neaves, P. & Danielsson-Tham, M. (1995). The search for Listeria monocytogenes. I: G.J. Arnold, P.S. Suthereland and E.A. Szabo, Listeria methods workshop manual detection, identification and typing of Listeria monocytogenes in foods. Konferensbidrag vid XII International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XII), Perth, Australia, October 1-2, 1995 (ss. 21-24).
Eklöw, A. , Danielsson-Tham, M. , Tham, W. , Ericsson, H. , Loncarevic, S. & Unnerstad, H. (1995). Värmlandsutbrottet – det första listeriosutbrottet i Sverige där smittkällan identifierats. I: Poster-sammanfattningar – Livsmedel 95, Uppsala. Konferensbidrag vid Livsmedel 95 – Livsmedelsforskardagarna, Uppsala, Sweden, October 18-19, 1995 (ss. MM13-MM13). Uppsala:
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. & Runehagen, A. (1994). A case of food-borne listeriosis in Sweden, 1993. I: Proceedings and abstracts volume 1. Konferensbidrag vid XVII Nordic Veterinary Congress, Reykjavik, Iceland, July 26–29, 1994 (ss. 82-82). Reykjavík: Icelandic Veterinary Association.
Tham, W. , Danielsson-Tham, M. , Mårtensson, L. , Ringnér, Å. & Runehagen, A. (1994). A case of food-brone listeriosis in Sweden, 1993. I: XVII. Nordic Veterinary Congress Proceedings and abstracts – volume 1. Konferensbidrag vid XVII. Nordic Veterinary Congress, Reykjavik, Iceland, July 26-29, 1994 (ss. 82-82). Reykjavik, Iceland: Icelandic Veterinary Association.
Tham, W. (1993). Listeriosutbrott i Frankrike 1992. I: Johan Beck-Friis, Allmänt veterinärmöte 1993, Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt veterinärmöte 1993 (ss. 182-183).
Englund, L. , Bille, J. , Danielsson Tham, M. , Eld, K. , Gavier-Widén, D. , Rocourt, J. & Tham, W. (1992). A possible outbreak of listeriosis in a farmed herd of fallow deer (Dama dama). I: Peter Gerner-Smidt, ISOPOL, Listeria 1992 The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XI). Konferensbidrag vid Listeria 1992, The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XI), Copenhagen, Denmark, May 11–14, 1992 (ss. 43-44). Copenhagen, Denmark: SSI.
Danielsson-Tham, M. , Bille, J. , Brosch, R. , Buchrieser, C. , Persson, K. , Rocourt, J. , Schwarzkopf, A. , Tham, W. & et al. (1992). Characterization of Listeria strains isoplated from soft cheese. I: Peter Gerner-Smidt, ISOPOL, Listeria 1992The Eleventh International Symposium on Problems of ListeriosisISOPOL XIEigtved’s Pakhus – Copenhagen11–14 May 1992. Konferensbidrag vid The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis ISOPOL XI , Eigtved's Pakhus-Copenhagen, 11-14 May, 1992 (ss. 121-122).
Eld, K. , Danielsson Tham, M. , Gunnarsson, A. & Tham, W. (1992). Comparison of a cold enrichment method and the IDF method for isolation of Listeria monocytogenes from animal autopsy material. I: Listeria 1992 The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis: book of abstracts. Konferensbidrag vid The Eleventh International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL VI), Copenhagen, Denmark, May 11–14, 1992 (ss. 158-159). København: Statens Seruminstitut.
Ericsson, H. , Danielsson Tham, M. , Stålhandske, P. & Tham, W. (1992). Subtypning av en i Sverige vanlig fagovar av Listeria monocytogenes. I: Lars Åke Pellborn, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 25–27 november 1992 Program & sammanfattningar. Konferensbidrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Älvsjö, Sweden, November 25-27, 1992 (ss. 250-250). Stockholm: Svenska läkaresällskapet.
Tham, W. & Danielsson Tham, M. (1991). Epdemiology of listeriosis in Sweden. I: Canadian Institute of Food Science and Technology/International Union of Food Science and Technology, 8th World Congress of Food Science and Technology,Program and AbstractsToronto, Canada, September 29–October 4, 1991. Konferensbidrag vid 8th World Congress of Food Science and Technology, Toronto, Canada, September 29–October 4, 1991 (ss. 226-226).
Tham, W. , Danielsson Tham, M. , Persson, K. & Ursing, J. (1991). Epidemiology of listeriosis in Sweden. I: ASEPT (Association sur l’Asepsie de Production), Editeur, Rue des Docteurs Calmette et Guérin, LAVAL CEDEX, FRANCE, Compte-rendus de la Conference Internationale,Proceedings of the International Conference,Listeria et Sécurité AlimentaireListeria and Food Safety13–14 Juin/June 1991 – LAVAL – France. Konferensbidrag vid Listeria et Sécurité Alimentaire Listeria and Food Safety 13–14 Juin/June 1991 – LAVAL – France (ss. 188-188). LAVAL CEDEX, FRANCE:
Tham, W. , Sörqvist, S. & Danielsson Tham, M. (1990). Myter och nyheter om listerios. I: Johan Beck-Friis, Allmänt Veterinärmöte 1990 Sammanställning av föredrag. Konferensbidrag vid Allmänt Veterinärmöte 1990 (ss. 125-130). Stockholm: Sveriges veterinärförbund.
Danielsson Tham, M. , Jutell, I. & Tham, W. (1989). Why is listeriosis increasing among humans?. I: Länstyrelsen i Stockholms län, Healthy Animals, Safe Foods, Healthy Man, World association of Veterinary Food Hygienists Xth (Jubilee) International Symposium in Stockholm 2-7 July 1989. Konferensbidrag vid World association of Veterinary Food Hygienists Xth (Jubilee) International Symposium in Stockholm 2-7 July 1989 (ss. 316-319). Stockholm: Länstyrelsen i Stockholms län.

Manuskript

Parihar, V. S. , Barbuddhe, S. B. , Kalorey, D. R. , Khandait, V. Y. , Danielsson-Tham, M. & Tham, W. Isolation of Listeria monocytogenes from human clinical cases in India.
Parihar, V. S. , Lopez-Valladares, G. , Danielsson-Tham, M. , Helmersson, S. , Barbuddhe, S. B. , Båverud, V. & Tham, W. Molecular characterisation of Listeria monocytogenes isolates from animals in Sweden and comparison with previously characterised human strains.

Proceedings (redaktörsskap)

Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (2010). Second Symposium on Food Associated Pathogens. Grythyttan: Restaurang- och hotellhögskolan.
Tham, W. (ed.) & Danielsson-Tham, M. (ed.) (2004). ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 12–15, 2004: Programme and Delegates list. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) , Tham, W. (ed.) & Ericsson, H. (ed.) (2004). ISOPOL XV – XV International Symposium on Problems of Listeriosis, Uppsala, Sweden, September 2004: ABSTRACTS. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (2000). Nordic PFGE meeting January 27–28, 2000, Uppsala, Sweden. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1997). Concluding remarks and general discussion: Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1996). Proceedings and Programme: Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: Dep of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, SLU.
Danielsson-Tham, M. (ed.) & Tham, W. (ed.) (1996). Proceedings of the symposium Food Associated Pathogens, May 6-8, 1996, Uppsala, Sweden. Uppsala: SLU, Department of Food Hygiene.

Rapporter

Nerbrink, E. , Borch, E. , Danielsson Tham, M. , Hansen, F. & Tham, W. (2000). Jämförelse av metoder för typning av Listeria monocytogenes. Kävlinge: Swedish Meats (Swedish meats R & D Rapport R I-364-98169).
Danielsson Tham, M. & Tham, W. (1994). Nya metoder vid diagnostik av matförgiftningar. Uppsala: (Veterinärmedicin ).

Övrigt