This page in English

Forskningsprojekt

Användning av Multiple-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis (MLVA) för att konfirmera närvaron av närbesläktade varianter av Listeria monocytogenes i blod från patienter med invasiv listeriosis.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Wilhelm Tham

Multiple-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis (MLVA) kommer att användas i ett försök att konfirmera närvaron av närbesläktade varianter av Listeria monocytogenes i blod från patienter med invasiv listerios. Varianterna är tidigare identifierade med pulsfälts-gelelektroforés. MLVA är en fingeravtrycks-metod som baserar sig på separation av fluorescens-märkta tandem-repetitioner i det bakteriella genomet. Kunskapen om närbesläktade varianter kan ha betydelse för hur man utreder livsmedelsutbrott.

Forskare