This page in English

Forskningsprojekt

Den livsmedelsburna Listeria monocytogenes-bakterien. Från jord till bord?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2007 - 2015

Kontaktperson

Wilhelm Tham

Listeria monocytogenes är en livsmedelsburen bakterie som orsakar hjärnhinneinflammation och blodförgiftning hos både djur och människa och har en dödlighet på 30%. Då vi har en unik kollektion av L. monocytogenes-isolat från djur, människa och livsmedel, tror vi att retrospektiva studier kan bidra till förståelsen av listerios. Livsmedelsisolaten jämförs med isolat från djur och människa på molekylär nivå. Resultaten är viktiga vid utredning av livsmedelsburna
utbrott.

Forskare