This page in English

Ylva Larsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301301

Rum: L2409

Ylva Larsson

Forskningsämne

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10).
Persson, A. H. & Larsson, Y. (2017). Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens insolvens. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-58.
Larsson, Y. , Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826.

Kapitel i böcker, del av antologier

Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (ss. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.