This page in English

Ylva Larsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Ylva Larsson

Forskningsämne

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, Y. (2019). Visselblåsare och skatt. Svensk Skattetidning, 8, 493-500.
Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2017). Företrädaransvar i komparativ belysning. Svensk skattetidning (10).
Persson, A. H. & Larsson, Y. (2017). Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens insolvens. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-58.
Larsson, Y. , Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826.

Böcker

Höglund, M. , Karlsson-Tuula, M. , Larsson, Y. & Morgell, N. (2019). Preskription av skattefordringar (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB (Ackordscentralens skriftserie ).

Kapitel i böcker, del av antologier

Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (ss. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.

Konferensbidrag

Kristoffersson, E. & Larsson, Y. (2019). The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency: The role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. I: The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Taxpayer Rights at Minnesota Law School, Minneapolis, USA, May 23-24, 2019.