This page in English

Forskningsprojekt

Personligt betalningsansvar för skatter och avgifter. En komparativ studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Eleonor Kristoffersson

Forskningsämne

Projektet syftar till att analysera det skatterättsliga ställföreträdaransvaret utifrån ett komparativt perspektiv i syfte att finna alternativ till den svenska regleringen – finns det någon reglering som på ett bättre sätt än den svenska skulle tillgodose statens intresse att skydda skattebetalningar, samtidigt som den undanröjer problemet att potentiellt livskraftiga företag avvecklas av skatteskäl? I den komparativa studien undersöks i vilka av de valda rättsordningarna det finns liknande bestämmelser som de svenska om personligt betalningsansvar, om sådana saknas, om det finns någon annan sanktion som drabbar ställföreträdare samt om det finns länder utan ansvar.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Torsten Söderbergs Stiftelse
  • Örebro universitet