This page in English

Vi kraftsamlar med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid

Plattform för en hållbar framtid, PSF@ORU – Platform for a Sustainable Future at Örebro University – ska bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om gränserna för jordens ekosystem – präglat av jämlikhet, trygghet, hälsa, kemikaliesäkerhet, begränsad klimatpåverkan, balanserad ekonomi, biologisk mångfald och livskvalitet. För att nå dit samlar vi hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan på ett ställe och arbetar tillsammans.

Våra forskare i media

Politikerna struntar i klimatforskningen

I denna debattartikel argumenterar Dominik Döllinger, universitetslektor i sociologi, tillsammans med över 400 andra forskare för att regeringens politik är otillräcklig och att fler svenskar måste kräva en omställning för klimatet.

Här kan du läsa debattartikeln


Tre förskjutningar när samhället möter komplexa utmaningar med klimatet

Rolf Lidskog, professor i Sociologi, har varit med och skrivit en debattartikel i Sydsvenskan om samhällets oförmåga att hantera de komplexa utmaningar som klimatkrisen utgör. Författarna pekar på tre förskjutningar som uppstår: Rumsliga förskjutningar innebär att ansvaret och handlingskraften förläggs hos någon annan. Temporala förskjutningar sker när ambitiösa klimatmål formuleras, men genomförandet skjuts på framtiden. Tekniska förskjutningar innebär att komplexa samhällsproblem förenklas och möts med enbart tekniska lösningar.

Här kan du läsa debattartikeln

Hållbar utveckling i praktiken

I filmen visas tre aktuella exempel vid Örebro universitet på Hållbar utveckling. Det är plattformen psf@oru, projektet modellinstitutioner och CityLab på Campus Örebro.