Forskning för en hållbar framtid

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet samlar kunskap och forskning som bedrivs inom respektive disciplin. Denna kunskapsbas kan användas för att studera större problemområden, vilket genererar ny kunskap, innovationer, kompetens och underlag för att driva samhället mot ökad hållbarhet. Vi har samlat forskningen i sex teman.

Barn som leker i en sandlåda med hinkar och spadar.

Kemikalier och miljö

Kemiska miljögifter utgör ett av områdena i samhällets trippelkris där förändringarna i det globala klimatet och planetens biodiversitet, är de två andra.

Några personer på vandring.

Hälsa och välmående

Genom att göra rätt från start och lägga grunden för ett bra, hållbart liv kan vi undvika problem som vi senare i livet försöker motverka med medicin.

En sparbössa i form av en jordglob.

Planetär ekonomi

Målet är en ekonomi som inte exploaterar våra naturresurser och som ger alla människor möjligheten till ett bra liv.

Studenter utanför byggnad.

Samhällsförändring

Vi står idag inför stora utmaningar. Samhällsförändring handlar om att skapa ett hållbart samhälle - ett bättre samhälle.

Några barn tittar genom ett förstoringsglas.

Bildning och lärande

Hållbar utveckling är en gemensam bildningsprocess som kräver nya sätt att värdera, känna och förstå den värld vi lever i.