Extern uthyrning - bokningsförfrågan

Notera att detta endast är en förfrågan. Bokning och eventuell fakturering sker först efter överenskommelse med universitetet.

Bokningsformulär

Typ av verksamhet

Som behörig bokare från en studentförening behöver du:

  • Vara registrerad på en kurs vid Örebro universitet innevarande termin
  • Ha en befattning i din förenings styrelse eller utskott
  • Bifoga protokoll från valmöte (vänligen gör detta vid varje enskild bokning)

Studentförening

Information om mässytor

En gång per termin möbleras de allmänna ytorna i Novahuset av för större evenemang. Önskar ni hyra ytorna utan möbler går det bra att göra under en möbelfri period såvida att det inte krockar med ett större evenemang, t.ex. Campusmässan och Akademisk högtid.  

Vid uthyrning av de allmänna ytorna i Novahuset utanför en möbelfri period kvarstår möbleringen.

Möbelfria perioder:

  • VT24: tre veckor i februari
  • HT24: tre veckor i november – exakta datum kommer längre fram

Har du frågor om detta, kontakta: infocenter@oru.se

Skola/Idrottsförening

Önskar ni även hyra omklädningsrum och toaletter mot en avgift på 600 kr per tillfälle?

Verksamhet inom, eller i samarbete med, Region Örebro län

Från och med 2024 erbjuds korttidsuthyrning av utvalda lokaler på Campus USÖ för verksamheter inom eller kopplade till RÖL. Observera att det inte längre hyrs ut lokaler på Campus Örebro i Almby.

För ytterligare information om vilka lokaler på Campus USÖ som är tillgängliga att boka, vänligen kontakta infocenter@oru.se

Ska mingelytan utanför Tidefeltsalen inkluderas i er bokning?

Från och med 2024 erbjuds endast uthyrning av utställningsplatser till externa organisationer. Läs mer om de tillgängliga utställningsplatserna här.

Här kan du kontrollera om utställningsplatsen är ledig vid önskad dag och tid. Observera att samtliga utomhusplatser presenteras i samma vy.

Innehar er organisation ett långtidsavtal med Örebro universitet?

Är er organisation intresserade av ett långtidsavtal för utställningsplatser vid Örebro unviersitet? Kontakta Infocenter@oru.se för mer information om villkor.

Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för bokning av universitetets resurser. Uppgifterna behandlas i systemet EpiServer under ett år varefter de gallras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta infocenter@oru.se.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag accepterar