Aktiviteter och evenemang

Örebro universitet arrangerar och medverkar vid många olika evenemang och aktiviteter för att sprida kunskap, knyta kontakter, skapa samarbeten och få influenser från vår omvärld.