Almi: ”Studentuppdrag kan hjälpa till att bygga starkare företag i regionen”

Johan Olander, kontorschef, och Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen, har valt att hyra in studenter genom Studentuppdrag vid Örebro universitet. ”Studentkonsulterna har gett oss både nya idéer, perspektiv och tankesätt. Faktiskt även konkret kompetensutveckling”, säger Mikael Fällman.

Johan Olander, kontorschef, och Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen, har valt att hyra in studenter genom Studentuppdrag vid Örebro universitet. ”Studentkonsulterna har gett oss både nya idéer, perspektiv och tankesätt. Faktiskt även konkret kompetensutveckling”, säger Mikael Fällman.

Almi Mälardalens uppdrag är att hjälpa entreprenörer i Örebro län och Västmanland att växa. En pusselbit i arbetet är samverkan med Örebro universitet och där är Studentuppdrag ett viktigt verktyg, menar Almi.
– Både nystartade och etablerade företag kan se en stor potential i Studentuppdrag, för att få in ny kompetens och stärka upp inom specifika områden, säger Johan Olander, kontorschef för Almi Mälardalen i Örebro.

Almi Mälardalen har kontor i Örebro och Västerås och har i dag 40 medarbetare på de två kontoren. Syftet är att stötta regionens företagare.

– Det gör vi på tre sätt. För det första erbjuder vi finansiering genom lån, som ett komplement till banken. För det andra jobbar vi med affärsutveckling, med särskilt fokus på hållbarhet, internationalisering, digitalisering och innovation. Det tredje är riskkapital genom Almi Invest, där vi kan gå in som ägare i bolag under en begränsad period, säger Johan Olander.

Almi Mälardalen har sedan tidigare ett antal samarbeten med Örebro universitet, bland annat inom AI- och hållbarhetsområdena, och fick på den vägen höra talas om Studentuppdrag, en verksamhet inom Örebro universitet Holding AB.

Studentuppdrag gör det möjligt för arbetsgivare att hyra studenter som konsulter för olika typer av uppdrag. Varje uppdrag matchas så att det har en tydlig koppling till studentens utbildning, för att både vara meriterande för studenten och värdefullt för arbetsgivaren.

– Vi fick en förfrågan om vi ville hjälpa till att sprida information om Studentuppdrag till våra kontakter och nätverk. Vi tilltalades av konceptet och tänkte att det kanske vore ännu bättre om vi själva testar att använda Studentuppdrag, säger Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen.

Han lyfter särskilt fram flexibiliteten och enkelheten i att anlita en studentkonsult, samt att det är en möjlighet för arbetsgivare att lösa sin framtida kompetensförsörjning.

Studenter förstärkte Almi inom kommunikation och datainsamling

Almi Mälardalen har sedan dess anlitat två studentkonsulter. En av dem var Alice Nilsson Wärn, som stöttat Almis kommunikatörer med marknadsföring och kommunikation.

– Hon kom in i höstas när vi hade vårt största event hittills, Framtidsdagarna på Conventum. Alice var en rejäl förstärkning för oss och jobbade både med planering och marknadsföring av eventet, säger Johan Olander.

Alice Nilsson Wärn.

Alice Nilsson Wärn.

– Jag kände att Studentuppdrag var en perfekt övergång mellan studentlivet och yrkeslivet. Uppdraget hos Almi var både roligt och utmanande och jag har definitivt fått mer kött på benen och en betydligt bättre inblick i hur det är att jobba som kommunikatör, säger Alice Nilsson Wärn, som har tagit examen från programmet Medier, kommunikation och PR.

Den andra studentkonsulten var Emma Quennerstedt, som hade ett helt annat uppdrag – nämligen datainsamling. Emma jobbade med att ta fram och genomföra en kundenkät, bearbeta materialet och göra uppföljande intervjuer.

– Det var något vi hade funderat länge på att göra, men som vi inte hade haft resurser till själva. Vi ville lära oss mer om hur företagen mår och hur de tänker framåt. Tack vare Emma har vi nu en bild av hur våra kundföretag har det, och det är en viktig pusselbit för oss i arbetet framåt, säger Johan Olander.

”Almi vill gärna vara en brygga mellan akademin och näringslivet”

– Studentkonsulterna har gett oss både nya idéer, perspektiv och tankesätt. Faktiskt även konkret kompetensutveckling – Alice utbildade vår kommunikatör i olika programvaror – och den kunskapen använder vi nu i vår verksamhet, säger Mikael Fällman.

Vilken betydelse har universitetet för ert uppdrag, att stärka regionens företag?

– Det är jätteviktigt. Universitet har bidragit mycket till regionens tillväxt, både vad gäller kompetensförsörjning, forskning och innovationer. Att ha ett universitet ger ett helt annat självförtroende till regionen, Mikael Fällman.

– Det är häftigt att den här kompetensen och expertisen finns här i Örebro. Vi på Almi ser att vi gärna vill vara en brygga mellan akademin och näringslivet, säger Johan Olander.

Vilken roll kan Studentuppdrag spela för regionens företag?

– Studentuppdrag kan hjälpa till att bygga starkare företag i regionen. Både nystartade och etablerade företag kan se en stor potential i Studentuppdrag, för att få in ny kompetens och stärka upp inom specifika områden, säger Johan Olander och fortsätter:

– Vi tror också att det är till nytta för studenterna att få komma ut hos företagen och få en inblick i företagandet. Det hoppas vi att vi har bidragit med för våra studentkonsulter.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Henrik Mill och privat