Innovativ miljö – Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan

Projektet "innovativ miljö" syftar till att i ett regionalt samarbete med Örebro universitet som nav stödja och vidareutveckla den potential som ligger i varumärket Grythyttan. Genom att satsa på att etablera en stabil stödfunktion som i samarbete med en kritisk massa av kunniga forskare, näringslivsrepresentanter och entreprenörer kan utnyttja denna potential på ett nytt sätt.

Projektet finansieras med stöd av Region Örebro län samt medfinansiering av Örebro universitet. Projektet löper under tiden 1 april 2015 till 31 mars 2017.  

Logotyp för Region Örebro län

Projektet "Innovativ miljö" ska:

  • utveckla den potential som finns i utbildningen och forskningen vid Restaurang- och hotellhögskolan
  • utveckla samarbeten mellan forskare, lärare, studenter, näringsliv och offentlig sektor
  • etablera ett stabilt och strukturerat arbetssätt
  • bidra till integrering av innovation och entreprenörskap i utbildningar och forskning

Projektets effektmål är att etablera Restaurang- och hotellhögskolan som en internationellt erkänd innovationsmiljö där nya företag, produkter och tjänster skapas.

För mer information, kontakta:

Nadia Abdellah

Tjänstetitel: Webb- och kommunikationssamordnare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Nadia Abdellah

E-post:

Telefon: 019 303997

Rum: U2154

Nadia Abdellah