Workshop: Den hållbara forskaren

07 oktober 2022 Stockholms universitet

Fyrkanter som visar de globala hållberhetsmålen.

Sveriges universitet och högskolor har bildat ett klimatnätverk för att underlätta för lärosäten att uppfylla sin del av Parisavtalet. Örebro universitet är värd tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Sveriges förenade studentkårer.

Nu bjuder Klimatnätverket in till en workshop på Stockholms universitet.

Den hållbara forskaren

Kan forskarens prestation bibehållas samtidigt som klimatpåverkan från resor minskar? Är det möjligt att minska konsumtion kopplad till forskning utan att kvaliteten påverkas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning? Vilken roll har forskarutbildningen i att utbilda ”hållbara forskare”?

Workshopen riktar sig till alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn: forskare, ledare på olika nivåer, inköpare, miljöhandläggare, travel managers, forskningsfinansiärer med flera.

Tid: Fredag 7 oktober kl 09.00 - 16.00
Plats: Aula Magna, Frescativägen 6, Stockholms universitet
Språk: Svenska

Sista anmälningsdag 30 september

Anmäl dig här

Workshopen kommer också att streamas - anmäl dig här för att delta i den streamade workshopen