This page in English

Kommunikation och genomslag för forskning om åldrande, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Socialt arbete

Kursplan

Kursplan

Om kursen  

Kursen behandlar följande ämnen:
- kommunikation till det omgivande samhället om forskning om åldrande och hälsa och de utmaningar som följer med sådan kommunikation
- olika kommunikationskanaler, kommunikationsarenor och målgrupper för forskning om åldrande och hälsa.

För mer information om kursens innehåll och upplägg, vänligen se den engelska kurssidan. 

Praktisk information

Kursen gavs HT22. 

Tillträdeskrav och urval till kursen

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid ett svenskt universitet.

Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid ett svenskt universitet och som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning.

1.  Sökanden knutna till forskarskolan SWEAH.
2.  Sökanden antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.
3.  Sökanden till utbildning på forskarnivå vid annat universitet.

Om inga andra urvalsgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat sägs.

Anmälan

Anmälan till kursen har stängt.