This page in English

Doktorandintroduktion

Doktorandintroduktion

Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stresshantering och doktorandmingel.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. I den här seminarieserien lägger vi fokus på din roll som doktorand.

Introduktion för nyanställda

De som anställs som doktorander vid universitetet får även ta del av medarbetarprogrammet och den introduktion som personalavdelningen anordnar för nyanställda.

Lokal doktorandintroduktion

Den lokala introduktionen genomförs på din institution där du får mer specifik information om bland annat den lokala organisationen, ämnet, handledning och rutiner kring dina studier.

Doktorandsektionen

DoktorandsektionenIntroduktionen anordnas i samarbete med Örebro Studentkårs Doktorandsektion, DokSek. Vid samtliga seminarier kommer styrelsemedlemmar från DokSek att finnas på plats. Fråga oss gärna om ni har funderingar kring dina doktorandstudier. Besök vår hemsida för ytterligare information om vad vi gör för att förbättra din studietid samt våra kommande aktiviteter.

Seminarieserie

Inga seminarietillfällen att visa