This page in English

Doktorandintroduktion

Doktorandintroduktion

Att du som ny doktorand vid Örebro universitet får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Örebro universitet erbjuder därför tillsammans med Doktorandsektionen en introduktion med innehåll särskilt anpassat för dig som doktorand. Du erbjuds introduktion för nyanställda, en lokal doktorandintroduktion på din institution samt en lunchseminarieserie.

Introduktion för nyanställda

De som anställs som doktorander vid universitetet får även ta del av medarbetarprogrammet och den introduktion som HR-avdelningen anordnar för nyanställda.

Lokal doktorandintroduktion

Den lokala introduktionen genomförs på din institution, där du får mer specifik information om bland annat den lokala organisationen, ämnet, handledning och rutiner kring dina studier.

Lunchseminarium

Alla nya doktorander bjuds en gång i månaden in på en lättare lunch och en föreläsning. Schema över föreläsningarnas innehåll och länk till anmälan hittar du i kalendern längre ner på sidan.

Doktorandsektionen

DoktorandsektionenIntroduktionen anordnas i samarbete med Örebro Studentkårs Doktorandsektion, DokSek. Vid samtliga seminarier kommer styrelsemedlemmar från DokSek att finnas på plats. Fråga oss gärna om ni har funderingar kring dina doktorandstudier. Besök vår hemsida för ytterligare information om vad vi gör för att förbättra din studietid samt våra kommande aktiviteter.

Lunchseminarium

Inga seminarietillfällen att visa