This page in English

Forskarskolor

Två personer i samtal. Fler människor rör sig i bakgrunden.

Vid Örebro universitet finns flera forskarskolor som drivs i samarbete med andra lärosäten, organisationer och företag. I forskarskolorna bedrivs en sammanhållen utbildning på forskarnivå.

Forskarskolor vid Örebro universitet