Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Mikroekonomisk teori 1, 7.5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

Januari 2018 - februari 2018

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursens tyngdpunkt ligger på studiet av klassisk konsumtions- och produktionsteori. En ansenlig del av kursen ägnas åt att ge studenterna färdigheter i att deduktivt bevisa olika egenskaper i olika typer av funktioner. Kursen ger kunskap i att formulera optimeringsproblem, vilka villkor som gäller för optimala lösningar, lösa olika typer av optimeringsproblem under bivillkor och bevisa olika inneboende egenskaper hos t ex efterfrågefunktioner, kostnadsfunktioner och vinstfunktioner. Vidare ger kursen kunskap om olika typer av konsumentöverskott och hur dessa beräknas. Slutligen ger kursen översiktlig kunskap om allmän jämviktsanalys.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studietakt: Helfart
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Svenska (Engelska vid behov)
Kursansvarig: Anders Lunander

Anmälan till kurs

Skicka Anmälningsblankett och intyg på antagning till doktorandstudier till This is an email address.