This page in English

Mikroekonomisk teori 1, 7.5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

December 2020 - januari 2021

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursens tyngdpunkt ligger på studiet av klassisk konsumtions- och produktionsteori. En ansenlig del av kursen ägnas åt att ge studenterna färdigheter i att deduktivt bevisa olika egenskaper i olika typer av funktioner. Kursen ger kunskap i att formulera optimeringsproblem, vilka villkor som gäller för optimala lösningar, lösa olika typer av optimeringsproblem under bivillkor och bevisa olika inneboende egenskaper hos t ex efterfrågefunktioner, kostnadsfunktioner och vinstfunktioner. Vidare ger kursen kunskap om olika typer av konsumentöverskott och hur dessa beräknas. Slutligen ger kursen översiktlig kunskap om allmän jämviktsanalys.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Praktisk information

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studietakt: Helfart
Antal platser: 15
Undervisningsspråk: Svenska (Engelska vid behov)
Kursansvarig: Anders Lunander

Anmälan till kurs

Skicka Anmälningsblankett och intyg på antagning till doktorandstudier till This is an email address.