This page in English

Kvantitativ forskningsmetodik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statistik
  • Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

Februari 2023 - maj 2023

Kontaktpersoner

Kvantitativ forskningsmetodik är en universitetsgemensam kurs som ges av Handelshögskolan.

Kursen ges på engelska. För mer information om kursen och anmälan, se kursens engelska sida.

Nästa tillfälle kursen planeras att ges är VT2025.