This page in English

Kvantitativ forskningsmetodik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statistik
  • Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kvantitativ forskningsmetodik är en universitetsgemensam kurs som ges av Handelshögskolan.

Kursen ges på engelska. För mer information om kursen och anmälan, se kursens engelska sida.

På grund av fakultetsnämndernas beslut att inte längre finansiera de universitetsgemensamma kurserna kommer kursen inte att ges (som tidigare planerats) under vårtermine 2018.