This page in English

Kvantitativ forskningsmetodik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statistik
  • Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kvantitativ forskningsmetodik är en universitetsgemensam kurs som ges av Handelshögskolan.

Kursen ges på engelska. För mer information om kursen och anmälan, se kursens engelska sida.

Kursen kommer att gå VT2023.