Hållbar planering: utmaningar, policy och normer i en nordisk kontext, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kulturgeografi

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

December 2023 - januari 2024

Kontaktpersoner

  • Ida Andersson, Universitetslektor
    019 303000 This is an email address
  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursbeskrivning

I kursen behandlas grundläggande perspektiv på samtida debatter och perspektiv inom hållbar planering och miljöstyrning. Kursen har ett multidisciplinärt perspektiv och kopplar ihop aktuell forskning inom kulturgeografi, statsvetenskap, sociologi och miljövetenskap.

Tillträdeskrav

Den sökande ska vara antagen i forskarutbildningsämnet kulturgeografi, ett av ämnena som ingår i forskarskolan WATCH eller angränsande ämne. Förtur ges till sökande som deltar i forskarskolan WATCH eller andra forskarskolor som finansieras genom Formas.

Praktisk information

Undervisningsspråk: Engelska
Praktisk information: Kursen kombinerar föreläsningar, seminariediskussioner och exkursioner under fyra undervisningstillfällen (4 heldagar). Mellan undervisningstillfällen genomförs kursen genom självstudier.

Course description in English

Anmälan

Anmäl dig på kursen via länken senast den 10 november.
Anmälan