This page in English

Forskningsseminarier inriktning hälso- och vårdvetenskap, 1,5 högskolepoäng

Research seminars specialisation in healthcare sciences, 1,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen syftar till att understödja doktorander att utveckla sina förmågor som blivande forskare att delta i det kunskapsutbyte och den dialog som utgör en viktig beståndsdel av vetenskapssamhället.

Kursen utgörs av aktivt deltagande i seminarier som granskare och som aktiv åhörare, samt reflektioner kring den egna prestationen.

Kursinformation

Kursen består av tre delprestationer:

  1. Aktivt deltagande i ett seminarium som behandlar ett manuskript eller en forskningsplan. Aktivt deltagande innebär att doktoranden har läst in det material som ska diskuteras tillsammans med relevanta referenser samt deltar i diskussionen med frågor och/eller synpunkter.
  2. Att som utsedd granskare leda diskussionen kring ett manuskript eller forskningsplan.
  3. Inlämning av skriftlig rapport där doktoranden sammanfattar ovanstående seminarier samt reflekterar över sin egen insats.

Granskare vid ett seminarium som behandlar ett manuskript utses i direkt samråd med den vars manuskript som ska behandlas.

Information om kommande tillfällen att utses som doktorandrepresentant vid antagningsseminarium kommer att förmedlas via mejl. Vid stort intresse att delta ges företräde till den doktorand som har kortast tid kvar till disputation.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Den sökande ska vidare vara antagen i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap. 

Doktorander som genomfört halvtidsseminarium kan delta aktivt som utsedd doktorandrepresentant för granskning av forskningsplan vid antagningsseminarium för medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

För att kunna antas till kursen ska intyg avseende aktivit deltagande som åhörare samt intyg avseende utsedd granskare vid seminarium bifogas anmälan. 

Komplettera avsedd mall nedan och skicka till seminarieledaren för seminaret i direkt anslutning till seminariet. Be seminarieledaren återkoppla med bekräftelse och spara mejlbekräftelsen som pdf för att kunna bifoga anmälan. Observera att mall för intyg om deltagande som utsedd doktorandrepresentant vid antagningsseminarium skickas till fouadm.hv@oru.se


Intyg aktiv åhörare vid seminarium

I egenskap av seminarieledare vid Xxx Xxxs [fyll i namn] manusseminarium/halvtidsseminarium [välj seminarium] den xx xxxx [fyll i datum] intygar jag att Xxx Xxx [fyll i ditt eget namn] deltagit som aktiv åhörare.

(seminarieledarens e-postsignatur)

 

Intyg utsedd granskare vid seminarium

I egenskap av seminarieledare vid Xxx Xxxs [fyll i namn] manusseminarium/halvtidsseminarium [välj seminarium] den xx xxxx [fyll i datum] intygar jag att Xxx Xxx [fyll i ditt eget namn] deltagit som utsedd granskare.

(seminarieledarens e-postsignatur)

 

Intyg utsedd doktorandrepresentant vid antagningsseminarium

På uppdrag av inriktningsansvarig intygas att Xxx Xxx [fyll i ditt eget namn] deltagit som utsedd doktorandrepresentant vid Xxx Xxx [fyll i namn] antagningsseminarium den xx xxxx [fyll i datum].

(e-postsignatur forskarutbildningsadministratör)

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till kursen.

Forskningsseminarier inriktning hälso- och vårdvetenskap, 1,5 hp

(1) Intygen är obligatoriska och ska bifogas anmälan, se "Instruktion och mall för intyg" ovan.

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att administrera kursen. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Ericsson
Examinator: Mats Eriksson
Kursadministration: fouadm.hv@oru.se