This page in English

Introduktion till matematikdidaktisk forskning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

Innehåll

Kursen ska ge en bred introduktion till det matematikdidaktiska forskningsfältet och en fördjupning i den forskning som är specifikt relevant för det egna avhandlingsarbetet. I kursen ingår att:

  • beskriva centrala riktningar i det matematikdidaktiska forskningsfältet,
  • urskilja och problematisera skillnaden mellan allmänna och domänspecifika forskningsstudier i matematikdidaktik,
  • beskriva typiska/vanliga forskningsdesigner i matematikdidaktik,
  • granska och värdera forskning i matematikdidaktik,
  • problematisera och värdera forskningens implikationer för sitt eget avhandlingsprojekt.