This page in English

Introduktion till matematikdidaktisk forskning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

 • Niklas Eriksen, Universitetslektor
  019 303361 This is an email address
 • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
  019 303390 This is an email address

Innehåll

Kursen ska ge en bred introduktion till det matematikdidaktiska forskningsfältet och en fördjupning i den forskning som är specifikt relevant för det egna avhandlingsarbetet. I kursen ingår att:

 • beskriva centrala riktningar i det matematikdidaktiska forskningsfältet,
 • urskilja och problematisera skillnaden mellan allmänna och domänspecifika forskningsstudier i matematikdidaktik,
 • beskriva typiska/vanliga forskningsdesigner i matematikdidaktik,
 • granska och värdera forskning i matematikdidaktik,
 • problematisera och värdera forskningens implikationer för sitt eget avhandlingsprojekt.