Reell kompetens

Om du formellt saknar något eller några behörighetskrav till den utbildning du söker kan du ansöka om reell kompetens. Vi gör en helhetsbedömning av dina meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker. Relevanta meriter kan komma ifrån arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

  • Gör anmälan till utbildning på Antagning.se
  • Fyll i blankett för reell kompetens som du hittar på Antagning.se
  • Ladda upp blankett med intyg och handlingar på Antagning.se
  • Din ansökan måste inkomma senast sista anmälningsdag

Att bli behörig är oftast bara det första steget för att bli antagen till utbildning. Som regel måste du dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderar vi dig som söker utbildning som vänder sig till nybörjare att göra högskoleprovet.