Högskoleprovet

 

Nästa prov ges söndagen den 23 oktober 2022 och anmälan är öppen 16-23 augusti.

Örebro universitet anordnar högskoleprovet på följande orter: Örebro, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga och Lindesberg. Anpassade prov ges endast på Örebro universitet.

Mer information om högskoleprovet hittas på studera.nu

  • Anmälan kostar 450 kronor. 
  • Örebro universitet tar inte emot sena anmälningar.
  • Till anmälan: www.hogskoleprov.nu


Funktionsnedsättning

- för dyslektiker och synskadade
För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Anpassade prov ges endast vid Örebro universitet. 

- för döva/hörselskadade
Om du är i behov av teckenspråkstolk eller lokal med slinga måste du kontakta oss senast sista anmälningsdag.

Läs mer om anpassat prov och intyg på studera.nu

Om högskoleprovet
Högskoleprovet är ett generellt urvalsprov och en av urvalsgrunderna när du söker till högskolan. När du söker kurs eller program som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen via ditt gymnasiebetyg eller ditt högskoleprovsresultat. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörighetskraven för det program eller den kurs du söker.

Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. 

 

Kommande prov

 Anmälningsperiod

 Provdatum

Hösten 2022 16-23 augusti 2022 23 oktober