Högskoleprovet

 

Högskoleprovet våren 2021

Anmälan till vårens högskoleprov är stängd.

Två provtillfällen, lördagen den 13 mars och lördagen den 8 maj.  Du kan inte välja provdatum själv när du anmäler dig och du får bara skriva provet vid ett av de två provtillfällena. Du får besked om ditt provdatum omkring den 20 januari.

För att få skriva provet i vår ska du vara 19 år eller äldre. Om du fyller 19 år under 2021 får du också anmäla dig. Om du är yngre och påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet i vår eller har avslutat din gymnasieutbildning måste din gymnasieskola intyga dina uppgifter i samband med din intresseanmälan. 

Örebro universitet anordnar högskoleprovet på följande orter: Örebro, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga och Lindesberg. Anpassade prov ges endast på Örebro universitet.

Mer information om högskoleprovet hittas på studera.nu

Anmälan till högskoleprovet

  • Anmälningsperiod 12-18 januari.
  • Anmälan kostar 450 kronor. 
  • Örebro universitet tar inte emot sena anmälningar.
  • Till anmälan: www.hogskoleprov.nu


Funktionsnedsättning

- för dyslektiker och synskadade

För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Anpassade prov ges endast vid Örebro universitet. 

- för döva/hörselskadade

Om du är i behov av teckenspråkstolk eller lokal med slinga måste du kontakta oss senast sista anmälningsdag.

Läs mer om anpassat prov och intyg på studera.nu

Om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett generellt urvalsprov och en av urvalsgrunderna när du söker till högskolan. När du söker kurs eller program som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen via ditt gymnasiebetyg eller ditt högskoleprovsresultat. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörighetskraven för det program eller den kurs du söker.

Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. 

 

Kommande prov

 Anmälningsperiod

 Provdatum

Våren 2021 12-18 januari 2021 13 mars och 8 maj
Hösten 2021 24-31 augusti 2021 24 oktober