Högskoleprovet

Högskoleprovet våren 2022

Högskoleprovet hålls två gånger våren 2022. Provdagar är lördagen den 12 mars 2022 och lördagen den 7 maj 2022. Du anmäler dig till provet och blir sedan tilldelad ett provdatum. Du kan alltså inte själv välja vilket provdatum du får.

Örebro universitet anordnar högskoleprovet på följande orter: Örebro, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga och Lindesberg. Anpassade prov ges endast på Örebro universitet.

Mer information om högskoleprovet hittas på studera.nu

Anmälan till högskoleprovet

  • Anmälningsperiod:  11 januari -18 januari 2022
  • Anmälan kostar 450 kronor. 
  • Örebro universitet tar inte emot sena anmälningar.
  • Till anmälan: www.hogskoleprov.nu


Funktionsnedsättning

- för dyslektiker och synskadade

För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Anpassade prov ges endast vid Örebro universitet. 

- för döva/hörselskadade

Om du är i behov av teckenspråkstolk eller lokal med slinga måste du kontakta oss senast sista anmälningsdag.

Läs mer om anpassat prov och intyg på studera.nu

Om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett generellt urvalsprov och en av urvalsgrunderna när du söker till högskolan. När du söker kurs eller program som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen via ditt gymnasiebetyg eller ditt högskoleprovsresultat. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörighetskraven för det program eller den kurs du söker.

Högskoleprovet äger vanligtvis rum två gånger per år, på våren på en lördag och på hösten på en söndag. 

 

Kommande prov

 Anmälningsperiod

 Provdatum

Våren 2022 11 januari - 18 januari 2022 12 mars och 7 maj