Internationella masterprogram

Höstterminen 2024

  • Första anmälningsdag: 16 oktober 2023
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2024
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2024
  • Antagningsbesked: 21 mars 2024
  • Sista svarsdag: Inget svar krävs