Vidareutbildning för yrkesverksamma

Höstterminen 2024

  • Första anmälningsdag: 15 februari 2024
  • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
  • Sista kompletteringsdag: 3 april 2024
  • Antagningsbesked: 19 april 2024
  • Sista svarsdag: Inget svar krävs